Privacybeleid

De Software respecteert de privacy van elk individu dat onze websites bezoekt. Deze privacyverklaring geeft kennis van de normen en voorwaarden waaronder De Software de privacy van informatie beschermt die door bezoekers aan sites op het World Wide Web wordt geleverd die eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door De Software, inclusief De Software en De Software. Deze privacyverklaring geeft kennis van onze informatie verzamelingspraktijken en van de manieren waarop uw informatie gebruikt kan worden. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus kijk regelmatig terug om deze informatie te bekijken.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De software ontvangt doorgaans specifieke gegevens over de bezoekers van de website alleen wanneer deze informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie aanvragen, aankopen doen of zich inschrijven voor diensten, een klantondersteuningsvraag indienen, cv-informatie verstrekken voor arbeidsmogelijkheden, of ons een e-mail sturen. Natuurlijk vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie verstrekt, zoals wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om voor diensten te betalen, uw cv indient of bepaalde soorten informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie aan de software verstrekt via een van onze websites, zal deze worden gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de gelegenheid om te kiezen of u wel of niet wilt dat de software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. De software behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om u bulletins en andere belangrijke informatie over uw diensten van de software te sturen. Bij gebrek aan instructies van u kan de software informatie die u verstrekt gebruiken om u te informeren over aanvullende diensten en producten aangeboden door de familie van bedrijven van de software, geautoriseerde agenten van de software en andere goederen- en dienstverleners waarmee de software relaties heeft en waarvan de aanbiedingen mogelijk interessant voor u zijn.

Voorbeelden in deze materialen mogen niet worden opgevat als een belofte of garantie van inkomsten. Het verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, ideeën, technieken en de inspanning gebruikt. We presenteren dit niet als een ‘snel rijk worden’-schema, en dat moet u ook niet zo bekijken.

B. Niet-persoonlijk identificeerbare (algemene) informatie:

Over het algemeen verzamelt de software automatisch wat algemene informatie. Algemene informatie onthult niet de identiteit van de bezoeker. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers, en de bezochte sites van de software. De software verzamelt deze informatie met als beperkt doel het bepalen van de klantenservice en websitebehoeften. Dit doen we door bepaalde technologieën te gebruiken, waaronder ‘cookies’ (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker te voorzien van op maat gemaakte informatie over de diensten van de software). De software combineert de op deze manier verzamelde informatie niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt en u kunt deze weigeren.

C. Uw De op de website gehoste software, server, bulletinboards, forum, websites van derden:

Informatie die u openbaar maakt, inclusief op een prikbord, chatroom of website waarop de Software voor u als onderdeel van uw diensten van de Software kan hosten, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. De Software kan geen enkele informatie veiligstellen die u openbaar maakt op deze locaties. Bovendien bevatten de websites van de Software links naar sites die toebehoren aan derden die niet gerelateerd zijn aan de Software. De Software kan geen enkele informatie beschermen die u mogelijk openbaar maakt op deze sites en raadt u aan om het privacybeleid van die sites die u bezoekt te bekijken.

D. Uitzonderingen en beperkingen:

Niettegenstaande het voorgaande en in naleving van toepasselijke wetten, werkt de Software volledig samen met staats-, lokale en federale ambtenaren in elk onderzoek met betrekking tot inhoud (inclusief persoonlijke of privé-elektronische communicatie die aan de Software is verzonden) of vermeende onwettige activiteiten van elke gebruiker van de Service, en neemt redelijke maatregelen om haar eigen rechten te beschermen. Voor de beperkte doeleinden van een dergelijke samenwerking en maatregelen en in naleving van toepasselijke wetten kan het zijn dat de Software verplicht is om persoonlijk identificeerbare informatie openbaar te maken. Bovendien kan de Software ervoor kiezen om de communicatiegebieden van welke aard dan ook te monitoren om te voldoen aan een wet, verordening of overheidsverzoek; als een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk of passend is voor de werking van de Software; of om de rechten of eigendommen van de Software of anderen te beschermen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van enig belang in de Software en de Software en andere sites die eigendom zijn van het bedrijf, behoudt de Software het recht om uw informatie (inclusief, maar niet beperkt tot naam, adresinformatie en andere informatie die u aan de Software heeft verstrekt) te verkopen of over te dragen aan een derde partij die zich richt op communicatieproducten of -diensten; instemt met opvolging van de rechten van de Software met betrekking tot het onderhoud en de bescherming van de informatie die door de Software is verzameld en onderhouden; en instemt met de verplichtingen van dit beleidsstatement.