Sekretesspolicy

Genom att klicka på “Fortsätt” ger du oss tillstånd att skicka e-postmeddelanden om våra erbjudanden till dig. Om du väljer att inte längre ta emot några e-postmeddelanden kan du alltid välja att avbryta prenumerationen när som helst längst ned i varje e-postmeddelande.

Programvaran respekterar integriteten för varje enskild person som besöker våra webbplatser. Detta integritetsuttalande ger meddelande om de standarder och villkor enligt vilka Programvaran skyddar integriteten för information som lämnas av besökare till webbplatser på World Wide Web som ägs och drivs av Programvaran, inklusive Programvaran och Programvaran. Detta integritetsuttalande ger meddelande om våra informationsinsamlingssätt och om de sätt på vilka din information kan användas. Denna policy kan ändras från tid till annan, så titta gärna tillbaka periodvis för att granska denna information.

A. Personligt identifierbar information:

Mjukvaran tar vanligtvis emot specifik data om sina webbplatsbesökare endast när sådan information lämnas frivilligt, till exempel när våra besökare begär information, köper eller registrerar sig för tjänster, öppnar en kundsupportförtjänstbiljett, lämnar in CV-information för anställningsmöjligheter eller skickar oss e-post. Naturligtvis kräver vissa av dessa aktiviteter att du ger oss information, till exempel när du gör ett köp, använder ett kreditkort för att betala för tjänster, skickar ditt CV eller begär viss typ av information. När du lämnar personligt identifierbar information till Mjukvaran via en av våra webbplatser kommer den att användas för att uppfylla ditt specifika önskemål. I de flesta fall kommer du att få möjlighet att välja om du vill att Mjukvaran ska använda denna information för ytterligare ändamål eller inte. Mjukvaran förbehåller sig rätten, i sitt eget gottfinnande, att skicka bulletiner och annan viktig information om dina Mjukvarutjänster. Om inga instruktioner ges från dig kan Mjukvaran använda den information du lämnar för att informera dig om ytterligare tjänster och produkter som erbjuds av Mjukvarans koncernföretag, Mjukvarans auktoriserade agenter samt andra tjänsteleverantörer och varuleverantörer som Mjukvaran har relationer med och vars erbjudanden kan vara av intresse för dig.

Exemplen i dessa material ska inte ses som en garanti för eller löfte om inkomster. Den potentiella förtjänsten beror helt på personen som använder vår produkt, idéer, tekniker och insatsen som görs. Vi hävdar inte att detta är ett “bli rik snabbt”-schema, och det bör inte heller betraktas som sådant.

B. Generell information som inte kan användas för att identifiera personligt:

Generellt sett samlar programvaran automatiskt in viss generisk information. Generisk information avslöjar inte besökarens identitet. Det inkluderar vanligtvis information om internetadressen tilldelad din dator, antalet och frekvensen av besökare samt de besökta webbplatserna för programvaran. Programvaran samlar in denna information i begränsat syfte att bestämma kundservice och webbplatsbehov. Vi uppnår detta genom att använda vissa tekniker, inklusive “kakor” (en teknik som kan användas för att ge besökaren anpassad information om programvarutjänster). Programvaran kombinerar inte information som samlats in på detta sätt med någon personligt identifierbar information. Du kan ställa in webbläsaren så att den meddelar dig när du tar emot en kaka och du kan vägra den.

C. Din programvara värd webbplats, server, anslagstavlor, forum, tredjeparts webbplatser:

Information som du offentliggör på en allmän plats, inklusive på anslagstavlor, chattar eller webbplatser som mjukvaran kan tillhandahålla som en del av dina tjänster med mjukvaran, är tillgänglig för alla andra som besöker den platsen. Mjukvaran kan inte skydda information som du offentliggör på dessa platser. Dessutom innehåller mjukvarans webbplatser länkar till webbplatser som tillhör tredje parter som inte är relaterade till mjukvaran. Mjukvaran kan inte skydda information som du kan avslöja på dessa platser och rekommenderar att du granskar integritetspolicyerna för de webbplatser som du besöker.

D. Undantag och begränsningar:

Trots det ovanstående och i enlighet med tillämpliga lagar samarbetar programvaran fullt ut med statliga, lokala och federala myndigheter i alla utredningar som rör innehållet (inklusive personlig eller privat elektronisk kommunikation som överförs till programvaran) eller påstådda olagliga aktiviteter hos någon användare av tjänsten, samt vidtar rimliga åtgärder för att skydda sina ensamrättigheter. I syfte att genomföra en sådan samverkan och åtgärder och i enlighet med tillämpliga lagar kan programvaran vara tvungen att lämna ut personidentifierbar information. Dessutom kan programvaran välja att övervaka kommunikationsområden av vilken typ som helst för att tillgodose lagar, regler eller regeringsförfrågningar; om sådan lämnad information är nödvändig eller lämplig för att driva programvaran; eller för att skydda programvarans eller andras rättigheter eller egendom. I samband med den potentiella försäljningen eller överföringen av något intresse i programvaran och programvaran samt andra webbplatser som ägs av företaget förbehåller sig programvaran rätten att sälja eller överföra din information (inklusive, men inte begränsat till namn, adressinformation och annan information du har lämnat till programvaran) till en tredje part som fokuserar sin verksamhet på kommunikationsprodukter eller -tjänster; samtycker till att vara programvarans rättsliga efterföljare med avseende på underhåll och skydd av information som samlas in och underhålls av programvaran; och accepterar skyldigheterna enligt denna policy.