Chính sách bảo mật

Bằng cách nhấp vào “Tiếp tục”, bạn đang cho phép chúng tôi gửi email để thông báo về các ưu đãi của chúng tôi. Nếu bạn không muốn nhận thêm email nào nữa, bạn luôn có thể chọn không nhận bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào dòng chữ dưới cùng của mỗi email.

Phần mềm tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân khi truy cập vào trang web của chúng tôi. Tuyên bố quyền riêng tư này cung cấp thông báo về các tiêu chuẩn và điều khoản mà phần mềm bảo vệ quyền riêng tư thông tin được cung cấp bởi khách truy cập vào các trang web trên World Wide Web thuộc sở hữu và vận hành bởi Phần mềm, bao gồm Phần mềm và Phần mềm. Tuyên bố quyền riêng tư này thông báo về các thực tiễn thu thập thông tin của chúng tôi và các cách mà thông tin của bạn có thể được sử dụng. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian, vì vậy vui lòng kiểm tra định kỳ để xem xét thông tin này.

A. Thông tin cá nhân có thể xác định:

Phần mềm thường chỉ nhận dữ liệu cụ thể về khách truy cập trang web khi thông tin được cung cấp tự nguyện, ví dụ khi khách truy cập yêu cầu thông tin, mua hàng hoặc đăng ký dịch vụ, mở một phiếu hỗ trợ khách hàng, cung cấp thông tin hồ sơ để tìm việc, hoặc gửi email đến chúng tôi. Tất nhiên, một số hoạt động này yêu cầu bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi, ví dụ khi bạn mua hàng, sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán dịch vụ, gửi hồ sơ của bạn hoặc yêu cầu những loại thông tin cụ thể. Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân đến The Software thông qua một trong các trang web của chúng tôi, thông tin đó sẽ được sử dụng để thực hiện yêu cầu cụ thể của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ có cơ hội chọn xem bạn có muốn The Software sử dụng thông tin này cho mục đích bổ sung hay không. Phần mềm có quyền, theo quyết định của nó, gửi bạn bulletins và thông tin quan trọng khác về dịch vụ của The Software. Trừ khi có hướng dẫn từ bạn, The Software có thể sử dụng thông tin mà bạn cung cấp để thông báo cho bạn về các dịch vụ và sản phẩm bổ sung được cung cấp bởi các công ty trong tập đoàn The Software, các đại lý được ủy quyền của The Software và các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ khác với những mối quan hệ với The Software và những ưu đãi của họ có thể thu hút bạn.

Ví dụ trong những tài liệu này không được coi như là một lời hứa hay bảo đảm về thu nhập. Khả năng kiếm tiền hoàn toàn phụ thuộc vào người sử dụng sản phẩm, ý tưởng, kỹ thuật và sự cố gắng đổ ra. Chúng tôi không xem đây như một “kế hoạch làm giàu”, và bạn cũng không nên nhìn nhận nó như vậy.

B. Thông tin không nhận dạng cá nhân (Thông tin chung):

Nói chung, Phần mềm thu thập một số thông tin chung một cách tự động. Thông tin chung không tiết lộ danh tính của khách truy cập. Thông thường, nó bao gồm thông tin về địa chỉ Internet được gán cho máy tính của bạn, số lượng và tần số của khách truy cập, và các trang web của Phần mềm đã được truy cập. Phần mềm thu thập thông tin này với mục đích giới hạn để xác định nhu cầu dịch vụ khách hàng và trang web. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách sử dụng các công nghệ nhất định, bao gồm cả “cookies” (một công nghệ có thể được sử dụng để cung cấp thông tin tùy chỉnh về dịch vụ của Phần mềm cho khách truy cập). Phần mềm không kết hợp thông tin được thu thập theo cách này với bất kỳ thông tin cá nhân nào. Bạn có thể thiết lập trình duyệt của mình thông báo cho bạn khi bạn nhận được một cookie và bạn có thể từ chối nó.

C. Trang web do phần mềm của bạn đặt chỗ, máy chủ, bảng thông báo, diễn đàn, trang web của bên thứ ba:

Thông tin mà bạn tiết lộ trong không gian công cộng, bao gồm trên bảng thông báo, phòng chat hoặc trang web Máy phần mềm có thể cung cấp cho bạn như một phần của dịch vụ Máy phần mềm, sẽ có sẵn cho bất kỳ ai khác truy cập không gian đó. Máy phần mềm không thể bảo vệ bất kỳ thông tin bạn tiết lộ trong những vị trí này. Ngoài ra, các trang web của Máy phần mềm chứa liên kết đến các trang web thuộc sở hữu của các bên thứ ba không liên quan đến Máy phần mềm. Máy phần mềm không thể bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn có thể tiết lộ trong các trang web này và khuyến nghị bạn xem xét các tuyên bố chính sách bảo mật của những trang web đó bạn truy cập.

D. Ngoại lệ và Giới hạn:

Không kể đến những điểm trên và tuân thủ theo các luật hiện hành, Phần mềm hoàn toàn hợp tác với các chính quyền tại địa phương, tiểu bang và liên bang trong bất kỳ cuộc điều tra nào liên quan đến nội dung (bao gồm cả các thông tin giao tiếp điện tử cá nhân hoặc riêng tư được truyền tới Phần mềm) hoặc các hoạt động bất hợp pháp được cho là của bất kỳ người dùng nào của Dịch vụ, và thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ quyền sở hữu. Với mục đích giới hạn chỉ nhằm thực hiện việc hợp tác và biện pháp này và tuân thủ theo các luật hiện hành, Phần mềm có thể bị yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân định danh. Ngoài ra, Phần mềm có thể chọn kiểm soát khu vực truyền thông bất kỳ loại nào để đáp ứng bất kỳ luật, quy định hoặc yêu cầu từ chính phủ; nếu việc tiết lộ đó là cần thiết hoặc phù hợp để vận hành Phần mềm; hoặc để bảo vệ quyền và tài sản của Phần mềm hoặc người khác. Trong quá trình liên quan đến việc bán hoặc chuyển giao bất kỳ quyền lợi nào của mình trong Phần mềm và Phần mềm và các trang web khác thuộc sở hữu của công ty, Phần mềm dành quyền bán hoặc chuyển giao thông tin của bạn (bao gồm, nhưng không giới hạn đến, tên, thông tin địa chỉ và thông tin khác mà bạn cung cấp cho Phần mềm) cho một bên thứ ba tập trung vào sản phẩm hoặc dịch vụ giao tiếp; đồng ý trở thành người kế vị của Phần mềm đối với việc bảo trì và bảo vệ thông tin được thu thập và duy trì bởi Phần mềm; và đồng ý tuân thủ theo các cam kết được nêu trong tuyên bố này.