Политика за поверителност

Като кликнете върху „Продължаване“, ни давате разрешение да ви изпращаме имейли относно нашите оферти. Ако решите да не получавате повече имейли, винаги можете да се откажете по всяко време в долната част на всеки имейл.

Софтуерът спазва поверителността на всеки посетител на нашите уебсайтове. Тази изява за поверителност предоставя уведомление за стандартите и условията, с които Софтуерът защитава поверителността на информацията, предоставена от посетители на сайтове в Интернет, притежавани и управлявани от Софтуера, включително Софтуер и Софтуер. Тази изява за поверителност предоставя информация за практиките ни за събиране на информация и начините, по които вашата информация може да бъде използвана. Тази политика може да се променя от време на време, затова моля, проверете периодично тази информация.

А. Лична информация:

Софтуерът обикновено получава специфични данни за своите посетители само когато такава информация се предоставя доброволно, например когато нашите посетители поискат информация, закупят или се запишат за услуги, открият обращение за клиентска поддръжка, предоставят данни за автобиография за възможности за заетост или ни изпратят електронна поща. Разбира се, някои от тези дейности изискват да ни предоставите информация, като например при извършване на покупка, използване на кредитна карта за плащане на услуги, изпращане на автобиография или заявка за определени видове информация. Когато предоставите лично идентифицируема информация на Софтуера чрез един от нашите уебсайтове, тя ще бъде използвана за изпълнение на вашата конкретна заявка. В повечето случаи ще имате възможност да изберете дали желаете или не желаете Софтуерът да използва тази информация за допълнителни цели. Софтуерът запазва правото, по свое усмотрение, да ви изпраща бюлетини и друга важна информация относно услугите на Софтуера. Без указания от вас, Софтуерът може да използва предоставената от вас информация, за да ви информира за допълнителни услуги и продукти, предлагани от семейството на компаниите на Софтуера, упълномощени агенти на Софтуера и други доставчици на стоки и услуги, с които Софтуерът има връзки и чиято оферта може да ви бъде интересна.

Примерите в тези материали не трябва да се възприемат като обещание или гаранция за печалби. Възможността за печалба зависи изцяло от лицето, използващо нашия продукт, идеи, техники и положените усилия. Ние не твърдим, че това е ‘схема за бързо обогатяване’, и не трябва да го гледате така.

Б. Неличима Информация (Обща):

Като цяло, Софтуерът автоматично събира някои общи информации. Общата информация не разкрива самоличността на посетителя. Тя обикновено включва информация за интернет адреса, присвоен на вашия компютър, броя и честотата на посетителите и посетените сайтове на Софтуера. Софтуерът събира тази информация с ограничената цел да определи нуждите от обслужване на клиенти и уебсайтове. Постигаме това, като използваме определени технологии, включително „бисквитки“ (технология, която може да се използва за предоставяне на посетителя с персонализирана информация за услугите на Софтуера). Софтуерът не комбинира информация, събрана по този начин, с никаква самоличност. Можете да настроите браузъра си да ви уведомява, когато получите бисквитка, и можете да я отклоните.

C. Вашият софтуер хоства уебсайт, сървър, дъски за съобщения, форум, сайтове на трети страни:

Информацията, която разкривате на обществено място, включително всяка дъска за обяви, чат стая или уебсайт, който The Software може да предостави за вас като част от вашите услуги на The Software, е достъпна за всеки друг, който посещава това място. The Software не може да защити никаква информация, която разкривате на тези места. Освен това, уебсайтовете на The Software съдържат връзки към сайтове, принадлежащи на трети страни, независими от The Software. The Software не може да защити информацията, която може да разкриете на тези сайтове, и препоръчва да прегледате изявленията за поверителност на тези сайтове, които посещавате.

D. Изключения и ограничения:

Без неприкосновеността на предходното и в съответствие с приложимите закони, софтуерът напълно сътрудничи с държавните, местните и федералните органи във всяко разследване, свързано с всякакво съдържание (включително лични или частни електронни комуникации, изпратени до софтуера) или предполагаеми незаконни дейности на всеки потребител на услугата и предприема разумни мерки за защита на собствените си права. За ограничени цели за постигане на такава съвместна работа и мерки и в съответствие с приложимите закони, софтуерът може да бъде задължен да разкрие лично идентифицируема информация. Освен това, софтуерът може да избере да наблюдава областите на комуникация от всякакъв вид, за да удовлетвори всяко законово изискване, регулация или искане на правителството; ако такава разкриване е необходимо или подходящо за работата на софтуера или за защита на правата или собствеността на софтуера или други лица. Във връзка с потенциалната продажба или прехвърляне на всяко от своите интереси в софтуера и софтуера и други сайтове, принадлежащи на компанията, софтуерът запазва правото да продаде или прехвърли вашата информация (включително, но не само, име, адресна информация и друга информация, която предоставяте на софтуера) на трето лице, което се концентрира в комуникационни продукти или услуги; съгласява се да бъде наследник на софтуера по отношение на поддръжката и защитата на информацията, събрана и поддържана от софтуера; и се съгласява с задълженията на това изявление за политиката.