Privacybeleid

Door op “Doorgaan” te klikken, geeft u ons toestemming om u e-mails te sturen over onze aanbiedingen. Als u ervoor kiest om geen e-mails meer te ontvangen, kunt u zich altijd afmelden via de link onderaan elke e-mail.

De Software respecteert de privacy van elke persoon die onze websites bezoekt. Deze privacyverklaring geeft kennis van de normen en voorwaarden waarin De Software de privacy van informatie beschermt die door bezoekers aan sites op het World Wide Web wordt verstrekt, die eigendom zijn van en worden beheerd door De Software, inclusief De Software en De Software. Deze privacyverklaring geeft kennis van onze informatie verzamelingspraktijken en de manieren waarop uw informatie kan worden gebruikt. Deze beleidsrichtlijn kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer regelmatig om deze informatie te bekijken.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De software ontvangt meestal specifieke gegevens over haar websitebezoekers alleen wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie aanvragen, producten kopen of zich inschrijven voor diensten, een klantondersteuningsvraag indienen, cv-informatie verstrekken voor arbeidsmogelijkheden of ons een e-mail sturen. Natuurlijk vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie verstrekt, zoals wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om te betalen voor diensten, uw cv indient of bepaalde soorten informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie aan de software verstrekt via een van onze websites, wordt deze gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de gelegenheid om te kiezen of u wel of niet wilt dat de software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. De software behoudt zich het recht voor om u in haar eigen goeddunken bulletins en andere belangrijke informatie over uw software services te sturen. Zonder enige instructie van u kan de software de door u verstrekte informatie gebruiken om u te informeren over aanvullende diensten en producten die worden aangeboden door de familie van softwarebedrijven, gemachtigde agenten van de software en andere goederen- en dienstenleveranciers waarmee de software relaties heeft en waarvan de aanbiedingen mogelijk interessant voor u zijn.

Voorbeelden in deze materialen moeten niet gezien worden als een belofte of garantie op verdiensten. Het verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, ideeën, technieken en de inspanning gebruikt. Wij presenteren dit niet als een ‘word snel rijk’-schema, en dat zou jij ook niet zo moeten zien.

B. Niet-persoonlijk identificeerbare (generieke) informatie:

Over het algemeen verzamelt de software automatisch een aantal generieke gegevens. Generieke informatie onthult niet de identiteit van de bezoeker. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers, en de bezochte websites van de software. De software verzamelt deze informatie met als doel klantenservice en websitebehoeften te bepalen. Dit doen we door bepaalde technologieën te gebruiken, waaronder ‘cookies’ (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker van op maat gemaakte informatie te voorzien over de services van de software). De software combineert informatie die op deze manier is verzameld niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt en u kunt het weigeren.

C. Uw software gehoste website, server, prikborden, forum, externe websites:

Informatie die u openbaar maakt op een openbare ruimte, inclusief op een bulletinboard, chatroom of website die The Software voor u host als onderdeel van uw The Software-services, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. The Software kan geen informatie beschermen die u openbaar maakt op deze locaties. Daarnaast bevatten de websites van The Software links naar sites die eigendom zijn van derden die niet gerelateerd zijn aan The Software. The Software kan geen informatie beschermen die u mogelijk openbaar maakt op deze sites en raadt u aan de privacyverklaringen van die sites te bekijken.

D. Uitzonderingen en Beperkingen:

Niettegenstaande het voorgaande en in naleving van toepasselijke wetten, werkt de software volledig samen met staats-, lokale en federale functionarissen bij elk onderzoek met betrekking tot enige inhoud (inclusief persoonlijke of prive elektronische communicatie die naar de software wordt verzonden) of vermeende onwettige activiteiten van enige gebruiker van de dienst, en neemt redelijke maatregelen om haar eigen rechten te beschermen. Voor de beperkte doeleinden van het verwezenlijken van dergelijke samenwerking en maatregelen en in naleving van toepasselijke wetten, kan het zijn dat de software identificeerbare informatie moet bekendmaken. Daarnaast kan de software ervoor kiezen om de communicatiegebieden van welke aard dan ook te controleren om aan enige wet, regelgeving of overheidsverzoek te voldoen; indien dergelijke bekendmaking noodzakelijk of passend is voor de werking van de software; of om de rechten of eigendom van de software of anderen te beschermen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van een van haar belangen in de software en de software en andere websites die eigendom zijn van het bedrijf, behoudt de software zich het recht voor om uw informatie te verkopen of over te dragen (inclusief, maar niet beperkt tot naam, adresinformatie en andere informatie die u aan de software hebt verstrekt) aan een derde partij die gespecialiseerd is in communicatieproducten of -diensten; akkoord gaat om de opvolger van de software te zijn met betrekking tot het onderhoud en de bescherming van de informatie die door de software wordt verzameld en onderhouden; en akkoord gaat met de verplichtingen van deze beleidsverklaring.