Zásady ochrany súkromia

Ak kliknete na tlačidlo „Pokračovať“, dávate nám povolenie posielať vám e-maily o našich ponukách. Ak sa rozhodnete, že nechcete dostávať ďalšie e-maily, kedykoľvek sa môžete odhlásiť na konci každého e-mailu.

Softvér dodržiava súkromie každého jednotlivca, ktorý navštívi naše webové stránky. Táto vyhlásenie o ochrane osobných údajov poskytuje oznámenie o noriach a podmienkach, v rámci ktorých Softvér chráni súkromie informácií poskytnutých návštevníkmi stránok na World Wide Web, ktoré vlastní a prevádzkuje Softvér, vrátane Softvér-u a Softvér-a. Táto vyhlásenie o ochrane osobných údajov poskytuje oznámenie o zberu informácií a spôsoboch, akými sa vaše informácie môžu používať. Táto politika sa môže čas od času meniť, preto sa pravidelne vráťte a preštudujte si tieto informácie.

A. Osobne údaje:

Bez softvéru typicky prijíma konkrétne údaje o návštevníkoch svojej webovej stránky iba v prípade, že takéto informácie sú dobrovoľne poskytnuté, napríklad keď naši návštevníci požiadajú o informácie, nakúpia alebo zaregistrujú sa na služby, otvoria vstupenku pre vyžiadanie podpory zákazníkov, poskytnú informácie o životopisoch pre možnosti zamestnania alebo nám zašlú e-mail. Samozrejme, niektoré z týchto aktivít vyžadujú, aby ste nám poskytli informácie, napríklad keď uskutočníte nákup, použijete kreditnú kartu na zaplatenie za služby, predložíte svoj životopis alebo požiadate o určité druhy informácií. Keď poskytnete osobne identifikovateľné informácie softvéru prostredníctvom jednej z našich webových stránok, budú použité na splnenie vášho konkrétneho požiadavky. Väčšinou budete mať možnosť zvoliť, či chcete, alebo nechcete, aby softvér používal tieto informácie na ďalšie účely. Softvér si vyhradzuje právo v súlade s vlastným uvážením poslať vám bulletiny a ďalšie dôležité informácie o vašich službách softvéru. Ak nedostaneme od vás žiadne inštrukcie, softvér môže použiť informácie, ktoré poskytnete, na informovanie vás o ďalších službách a výrobkoch, ktoré ponúka rodina spoločností softvéru, softvérskych autorizovaných agentov a poskytovateľov tovaru a služieb, s ktorými má softvér vzťah a ktorých ponuky by mohli byť pre vás zaujímavé.

Príklady v týchto materiáloch nie sú zárukou ani slávnym sľubom o ziskoch. Potenciálny zisk úplne závisí od osoby, ktorá používa náš produkt, nápady, techniky a úsilie, ktoré do toho vkladá. Neodporúčame to považovať za „zárobkovú schému“, a ani by ste to nemali tak vnímať.

B. Neosobne osebne identifikacijske informacije (splošni podatki):

Všeobecne získava Softvér automaticky nejaké obecné informácie. Obecné informácie neodhalia identitu návštevníka. Zvyčajne zahŕňajú informácie o internetovej adrese pridelené vašemu počítaču, počet a frekvenciu návštevníkov a navštívené stránky The Software. Tieto informácie zhromažďujeme v obmedzenom rozsahu za účelom určenia potrieb zákazníckej podpory a webovej stránky. Toto dosiahneme pomocou určitých technológií vrátane „cookies“ (technológie, ktorá môže poskytnúť návštevníkovi prispôsobené informácie o službách The Software). The Software nekombinuje informácie získané týmto spôsobom s akýmkoľvek osobne identifikovateľným údajom. Môžete nastaviť váš prehliadač tak, aby vás upozornil pri prijatí súboru cookie a môžete ho odmietnuť.

C. Webová stránka vášho Softvéru hostovaná, server, fórum, tretích strán:

Informácie, ktoré zverejníte na verejnom mieste, vrátane akéhokoľvek nástenky, chat miestnosti alebo webovej stránky, ktoré The Software poskytuje ako súčasť jeho služieb, sú dostupné pre každého, kto navštívi toto miesto.Information The Software cannot safeguard any information you disclose in these locations. The Software websites contains links to sites that belong to third parties unrelated to The Software. The Software cannot protect any information you may disclose in these sites and recommends that you review the privacy policy statements of those sites you visit.

D. Výnimky a obmedzenia:

Nepopustiteľne a v súlade s platnými zákonmi, softvér úplne spolupracuje so štátnymi, miestnymi a federálnymi úradníkmi pri akomkoľvek vyšetrovaní týkajúcom sa akéhokoľvek obsahu (vrátane osobných alebo súkromných elektronických komunikácií odosielaných softvéru) alebo údajných nezákonných aktivít akéhokoľvek užívateľa Služby a prijíma opatrenia na ochranu svojich výlučných práv. Na obmedzené účely dosiahnutia tejto spolupráce a opatrení a v súlade s platnými zákonmi môže byť softvér nútený zverejniť identifikovateľné informácie. Okrem toho si softvér môže vybrať monitorovať oblasti komunikácie akéhokoľvek druhu na uspokojenie akéhokoľvek zákona, nariadenia alebo žiadosti vlády; ak takéto zverejnenie je nevyhnutné alebo vhodné na prevádzku softvéru; alebo na ochranu práv alebo majetku softvéru alebo iných osôb. V súvislosti s potenciálnym predajom alebo prevodom akéhokoľvek podielu v softvéri a softvéri a iných stránkach vlastnených spoločnosťou si softvér vyhradzuje právo predávať alebo prenášať vaše informácie (vrátane, ale nie obmedzené na meno, informácie o adrese a ďalšie informácie, ktoré ste poskytli softvéru) tretí strane, ktorá sa špecializuje na komunikačné produkty alebo služby; súhlasiť s tým, že bude nástupcom softvéru, pokiaľ ide o údržbu a ochranu informácií zozbieraných a udržovaných softvérom; a súhlasiť s povinnosťami tohto vyhlásenia o politike.