Polityka prywatności

Klikając na przycisk „Kontynuuj”, udzielasz nam zgody na wysyłanie do Ciebie wiadomości e-mail dotyczących naszych ofert. Jeśli zdecydujesz się nie otrzymywać już więcej wiadomości e-mail, zawsze możesz zrezygnować w dowolnym momencie, klikając na link w stopce każdej wiadomości.

Oprogramowanie szanuje prywatność każdej osoby odwiedzającej nasze strony internetowe. Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności informuje o standardach i warunkach, na jakich Oprogramowanie chroni prywatność informacji dostarczanych przez odwiedzających strony internetowe należące do Oprogramowania, w tym Oprogramowanie i Oprogramowanie. Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności informuje o sposobach gromadzenia informacji oraz sposobach ich wykorzystania. Polityka ta może zmieniać się od czasu do czasu, dlatego prosimy o okresowe sprawdzanie tych informacji.

A. Dane osobowe:

Oprogramowanie zazwyczaj otrzymuje konkretne dane dotyczące odwiedzających jego witrynę tylko wtedy, gdy takie informacje są udostępniane dobrowolnie, na przykład gdy nasi odwiedzający proszą o informacje, dokonują zakupu lub zapisują się na usługi, otwierają zgłoszenie dotyczące wsparcia technicznego klienta, przekazują informacje z życiorysu w celu zatrudnienia lub wysyłają do nas wiadomość e-mail. Oczywiście niektóre z tych czynności wymagają podania nam informacji, na przykład gdy dokonujesz zakupu, używasz karty kredytowej do opłacenia usług, przesyłasz swoje CV lub żądasz określonego rodzaju informacji. Gdy przekazujesz swoje dane osobowe do Oprogramowania za pośrednictwem jednej z naszych stron internetowych, będą one używane do spełnienia twojej konkretnej prośby. W większości przypadków będziesz miał możliwość wyboru, czy chcesz, aby Oprogramowanie używało tych informacji w celach dodatkowych, czy nie. Oprogramowanie zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wysyłania biuletynów i innych ważnych informacji dotyczących usług Oprogramowania. Jeśli nie otrzymamy od Ciebie żadnych instrukcji, Oprogramowanie może używać informacji, które dostarczasz, aby informować Cię o dodatkowych usługach i produktach oferowanych przez rodzinę firm Oprogramowania, autoryzowanych agentów Oprogramowania oraz innych dostawców towarów i usług, z którymi Oprogramowanie ma relacje, a których oferty mogą Cię interesować.

Przykłady przedstawione w tych materiałach nie powinny być traktowane jako obietnica lub gwarancja zarobków. Możliwość osiągania dochodów zależy w całości od osoby korzystającej z naszego produktu, pomysłów, technik i wkładanego wysiłku. Nie przedstawiamy tego jako „schemat szybkiego wzbogacenia”, i nie powinieneś tego też tak postrzegać.

B. Informacje nieosobiste (ogólne):

Ogólnie rzecz biorąc, Oprogramowanie automatycznie gromadzi pewne ogólne informacje. Ogólne informacje nie ujawniają tożsamości odwiedzającego. Zazwyczaj obejmują informacje o przydzielonym do twojego komputera adresie internetowym, liczbie i częstotliwości odwiedzin oraz odwiedzanych stronach Oprogramowania. Oprogramowanie zbiera te informacje w ograniczonym celu określenia potrzeb obsługi klienta i strony internetowej. Realizujemy to za pomocą określonych technologii, w tym „ciasteczek” (technologii, która może być wykorzystana do dostarczania odwiedzającemu spersonalizowanych informacji na temat usług Oprogramowania). Oprogramowanie nie łączy informacji zebranej w ten sposób z jakimikolwiek informacjami pozwalającymi na identyfikację osoby. Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę w celu otrzymywania powiadomienia przy otrzymaniu pliku cookie i odmawiania go.

C. Twoja Strona internetowa hostowana na oprogramowaniu, serwerze, tablicach ogłoszeń, forum, stronach osób trzecich:

Informacje, które ujawniasz w przestrzeni publicznej, w tym na jakiejkolwiek tablicy ogłoszeń, czacie lub stronie internetowej, którą The Software może hostować w ramach usług The Software, są dostępne dla wszystkich, którzy odwiedzają tę przestrzeń. The Software nie może zabezpieczyć żadnych informacji, które ujawniasz w tych miejscach. Ponadto, strony internetowe The Software zawierają linki do stron, które należą do stron trzecich niezwiązanych z The Software. The Software nie może chronić żadnych informacji, które możesz ujawnić na tych stronach i zaleca zapoznanie się z polityką prywatności tych odwiedzanych stron.

D. Wyjątki i ograniczenia:

Bez względu na powyższe i zgodnie z obowiązującym prawem, Oprogramowanie w pełni współpracuje z oficjalnymi organami stanowymi, lokalnymi i federalnymi w związku z wszelkimi dochodzeniami dotyczącymi jakiejkolwiek treści (w tym prywatnych komunikacji elektronicznych przesyłanych do Oprogramowania) lub rzekomo nielegalnych działań jakiegokolwiek użytkownika Usługi i podejmuje rozsądne działania w celu ochrony swoich praw własnościowych. W celu realizacji takiej współpracy i działań oraz zgodnie z obowiązującym prawem, Oprogramowanie może być zobowiązane do ujawnienia danych osobowych. Ponadto, Oprogramowanie może zdecydować się monitorować obszary komunikacji każdego rodzaju, aby spełnić prawo, regulację lub żądanie rządu; jeśli takie ujawnienie jest niezbędne lub odpowiednie do działania Oprogramowania; lub do ochrony praw i własności Oprogramowania lub innych osób. W związku z potencjalną sprzedażą lub przeniesieniem jakiejkolwiek części swojego udziału w Oprogramowaniu oraz Oprogramowaniu i innych stronach należących do spółki, Oprogramowanie zastrzega sobie prawo do sprzedaży lub przekazania Twoich informacji (w tym, lecz nie tylko, imienia, informacji adresowych i innych informacji przez Ciebie dostarczonych Oprogramowaniu) stronie trzeciej, która koncentruje swoją działalność na produktach lub usługach komunikacyjnych; zgadza się być następcą interesu Oprogramowania w zakresie utrzymania i ochrony informacji gromadzonych i utrzymywanych przez Oprogramowanie; oraz zgadza się na prawa i obowiązki określone w niniejszej polityce.