Warunki

ZAKRES I ZMIANA UMOWY

Zgadzasz się na warunki określone w Umowie dotyczącej korzystania ze Strony internetowej. Umowa stanowi wyłączną i jedyną umowę między Tobą a Oprogramowaniem dotyczącą korzystania ze Strony internetowej i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne umowy, oświadczenia, gwarancje i/lub porozumienia dotyczące Strony internetowej. Możemy zmieniać Umowę w dowolnym momencie według naszego wyłącznego uznania, bez konkretnego powiadomienia Ciebie. Najnowsza Umowa zostanie opublikowana na Stronie internetowej, a Ty powinieneś zapoznać się z Umową przed korzystaniem ze Strony internetowej. Poprzez kontynuowanie korzystania ze Strony internetowej i/lub Usług, niniejszym zgadzasz się na przestrzeganie wszystkich warunków określonych w Umowie obowiązującej w tym czasie. Dlatego regularnie sprawdzaj tę stronę w celu uzyskania aktualizacji i/lub zmian.

WYMAGANIA

Strona internetowa i Usługi są dostępne tylko dla osób, które mogą zawierać wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem. Strona internetowa i Usługi nie są przeznaczone do użytku przez osoby poniżej osiemnastego (18) roku życia. Jeśli masz poniżej osiemnastu (18) lat, nie masz pozwolenia na korzystanie z Strony internetowej i/lub Usług.

OPIS USŁUGI

Usługi dostawców

Poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówień zakupowych, można uzyskać lub próbować uzyskać określone produkty i/lub usługi ze strony internetowej. Produkty i/lub usługi prezentowane na stronie mogą zawierać opisy udostępniane bezpośrednio przez producentów lub dystrybutorów osób trzecich. TheSoftware nie zapewnia, że te opisy są dokładne lub kompleksowe. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi żadnej odpowiedzialności za twoją niemożność uzyskania produktów i/lub usług z tej strony internetowej ani za jakiekolwiek spory związane ze sprzedawcą, dystrybutorem czy ostatecznymi konsumentami. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec ciebie ani żadnej strony trzeciej za żadne roszczenia związane z oferowanymi na stronie internetowej produktami i/lub usługami.

KONKURSY

Okazjonalnie TheSoftware oferuje nagrody promocyjne i inne nagrody za pośrednictwem konkursów. Podając prawdziwe i dokładne informacje w związku z odpowiednim formularzem rejestracyjnym konkursu oraz akceptując Oficjalne Zasady Konkursu dotyczące każdego konkursu, możesz wziąć udział i mieć szansę wygrania promocyjnych nagród oferowanych w każdym konkursie. Aby wziąć udział w konkursach dostępnych na stronie internetowej, musisz najpierw wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Zgadzasz się podać prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne dane rejestracyjne konkursu. TheSoftware ma prawo odrzucić dowolne dane rejestracji konkursowej, jeśli zostanie ustalone, według wyłącznej decyzji TheSoftware, że: (i) naruszasz jakąkolwiek część Umowy; i/lub (ii) dane rejestracji konkursowej, które podałeś, są niekompletne, fałszywe, zduplikowane lub w inny sposób nieakceptowalne. TheSoftware może w dowolnym czasie, według własnego uznania, zmienić kryteria danych rejestracyjnych.

LICENCJA GRANTOWANA

Jako użytkownik Strony internetowej otrzymujesz nieodłączną, niewymienialną, odwołalną i ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie z Strony internetowej, Zawartości oraz powiązanego materiału zgodnie z Umową. TheSoftware może w dowolnym momencie zakończyć tę licencję z dowolnego powodu. Możesz korzystać ze Strony internetowej i Zawartości tylko na jednym komputerze, w celach wyłącznie osobistych i niekomercyjnych. Żadna część Strony internetowej, Zawartości, Konkursów i/lub Usług nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie ani włączana do jakiegokolwiek systemu do wyszukiwania informacji, elektronicznego lub mechanicznego. Nie możesz używać, kopiować, naśladować, klonować, wynajmować, dzierżawić, sprzedawać, modyfikować, dekompilować, rozkładać na części, inżynierować wstecznie ani przesyłać Strony internetowej, Zawartości, Konkursów i/lub Usług ani żadnej ich części. TheSoftware zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w Umowie. Nie możesz używać żadnego urządzenia, oprogramowania ani rutyny, które zakłócają lub próbują zakłócić prawidłowe działanie Strony internetowej. Nie możesz podejmować działań, które narzucają niewłaściwe lub niewspółmiernie duże obciążenie infrastrukturze TheSoftware. Twoje prawo do korzystania ze Strony internetowej, Zawartości, Konkursów i/lub Usług nie jest przenaszalne.

PRAWA WŁASNOŚCIOWE

Treść, organizacja, grafiki, projektowanie, kompilacja, translacja magnetyczna, konwersja cyfrowa, oprogramowanie, usługi i inne sprawy związane z Witryną, Treścią, Konkursami i Usługami są chronione przez odpowiednie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własnościowe (w tym, ale nie ograniczając się do praw własności intelektualnej). Kopiowanie, ponowne rozpowszechnianie, publikowanie lub sprzedaż przez Ciebie jakiejkolwiek części Witryny, Treści, Konkursów i Usług jest ścisłe zabronione. Systematyczne pobieranie materiałów z Witryny, Treści, Konkursów i Usług za pomocą narzędzi automatycznych lub jakiejkolwiek innej formy scrapingu lub wydobywania danych w celu tworzenia lub kompilacji, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody TheSoftware jest zabronione. Nie nabywasz praw własności do żadnej treści, dokumentu, oprogramowania, usług ani innych materiałów wyświetlanych na lub za pośrednictwem Witryny, Treści, Konkursów i Usług. Zamieszczenie informacji lub materiałów na Witrynie lub za pośrednictwem Usług przez TheSoftware nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek prawa do takich informacji i/lub materiałów. Nazwa i logo TheSoftware oraz wszystkie związane z nimi grafiki, ikony i nazwy usług są znakami towarowymi TheSoftware. Wszystkie inne znaki towarowe pojawiające się na Witrynie lub za pośrednictwem Usług są własnością ich odpowiednich właścicieli. Użycie jakiegokolwiek znaku towarowego bez odpowiedniej pisemnej zgody właściciela jest ścisłe zabronione.

HYPERLINKING NA STRONĘ INTERNETOWĄ ORAZ WSPÓŁBRANDOWANIE, „FRAMING” I WSKAZYWANIE NA STRONĘ INTERNETOWĄ SĄ ZABRONIONE

Chyba że TheSoftware wyraźnie wyrazi zgodę, żadna osoba nie może utworzyć hiperłącza na stronie internetowej lub jej części (w tym, ale nie ograniczając się do, logotypów, znaków towarowych, brandingu lub materiałów objętych prawem autorskim) na swojej stronie internetowej lub w miejscu w sieci z jakiegokolwiek powodu. Ponadto, „framing” strony internetowej oraz wskazywanie LOKALIZATORA ZASOBÓW JEDNOLITEGO („URL”) strony internetowej w mediach komercyjnych lub niekomercyjnych bez wcześniejszego, wyraźnego, pisemnego zezwolenia TheSoftware jest surowo zabronione. Umawiasz się, że będziesz współpracować z stroną internetową w celu usunięcia lub zaprzestania, w zależności od przypadku, takiej treści lub działalności. Niniejszym uznajesz, że ponosisz odpowiedzialność za wszelkie szkody z tym związane.

EDYTOWANIE, USUWANIE I MODYFIKOWANIE

Zastrzegamy sobie prawo do edytowania i/lub usuwania dowolnych dokumentów, informacji lub innych treści pojawiających się na stronie internetowej.

ODRZUT ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z POBRANIA PLIKÓW

Odwołujący się pobierają informacje ze strony internetowej na własne ryzyko. Oprogramowanie nie daje gwarancji, że takie pobrania są wolne od zainfekowania kodami komputerowymi, w tym wirusami i robakami.

ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się na zwolnienie od odpowiedzialności i zabezpieczenie TheSoftware, każdego z ich rodziców, spółek zależnych i powiązanych oraz każdego z ich odpowiednich członków, urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów, współmarkowych i/lub innych partnerów, od wszelkich roszczeń, wydatków (w tym rozsądnych opłat adwokackich), szkód, procesów, kosztów, żądań i/lub wyroków, jakiekolwiek, zgłaszanych przez jakąkolwiek stronę trzecią w związku z: (a) twoim korzystaniem z serwisu internetowego, usługami, treścią i/lub udziałem w konkursach; (b) twoim naruszeniem Umowy; i/lub (c) twoim naruszeniem jakichkolwiek praw innego jednostki i/lub podmiotu. Postanowienia tego paragrafu mają charakter korzystny dla TheSoftware, każdego z ich rodziców, spółek zależnych i/lub powiązanych oraz każdego z ich odpowiednich urzędników, dyrektorów, członków, pracowników, agentów, udziałowców, licencjodawców, dostawców i/lub adwokatów. Każda z tych jednostek i podmiotów ma prawo bezpośrednio żądać i egzekwować te postanowienia w swoim imieniu.

STRONY TRZECIE

Strona internetowa może zawierać linki do innych witryn internetowych i/lub odsyłać Cię do innych zasobów internetowych, w tym, ale nie wyłącznie, do tych należących i zarządzanych przez podmioty trzecie. Ponieważ TheSoftware nie ma kontroli nad takimi witrynami internetowymi i/lub zasobami podmiotów trzecich, niniejszym potwierdzasz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich witryn internetowych i/lub zasobów podmiotów trzecich. Ponadto, TheSoftware nie popiera, ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek warunki i postanowienia, polityki prywatności, treści, reklamy, usługi, produkty i/lub inne materiały na takich stronach lub zasobach podmiotów trzecich ani za jakiekolwiek szkody i/lub straty wynikające z tego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI/DANE ODWIEDZAJĄCEGO

Korzystanie z serwisu internetowego oraz wszelkie uwagi, informacje, dane rejestracyjne i/lub materiały, które przesyłasz za pośrednictwem lub w związku z serwisem internetowym, podlegają naszej Polityce Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania wszystkich informacji dotyczących korzystania przez Ciebie z serwisu internetowego oraz wszelkich innych danych identyfikujących podanych przez Ciebie, zgodnie z warunkami naszej Polityki Prywatności. Aby zapoznać się z naszą Polityką Prywatności, proszę kliknąć tutaj.

Jakakolwiek próba przez jakąkolwiek osobę, niezależnie od tego, czy jest klientem TheSoftware, uszkodzenia, zniszczenia, ingerencji, wandalizacji lub w jakikolwiek inny sposób zakłócania działania Strony internetowej, jest naruszeniem prawa karnego i cywilnego. TheSoftware będzie skrupulatnie podążać za wszelkimi środkami prawymi w tym zakresie przeciwko każdej osoby lub podmiotowi naruszającemu zasady w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo i sprawiedliwość.