Vilkår

OMFANG OG ÆNDRING AF AFTALEN

Du accepterer vilkårene og betingelserne i Aftalen med hensyn til din brug af hjemmesiden. Aftalen udgør den fulde og eneste aftale mellem dig og Softwaren med hensyn til din brug af hjemmesiden og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, repræsentationer, garantier og/eller forståelser med hensyn til hjemmesiden. Vi kan ændre Aftalen fra tid til anden efter eget skøn, uden specifik varsel til dig. Den seneste Aftale vil blive offentliggjort på hjemmesiden, og du bør gennemgå Aftalen inden du bruger hjemmesiden. Ved fortsat brug af hjemmesiden og/eller tjenesterne accepterer du hermed at overholde alle vilkår og betingelser i Aftalen, der er gældende på det tidspunkt. Derfor bør du regelmæssigt tjekke denne side for opdateringer og/eller ændringer.

KRAV

Hjemmesiden og tjenesterne er kun tilgængelige for personer, der kan indgå juridisk bindende kontrakter i henhold til gældende lovgivning. Hjemmesiden og tjenesterne er ikke beregnet til brug af personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tilladelse til at bruge og/eller få adgang til hjemmesiden og/eller tjenesterne.

BESKRIVELSE AF TJENESTERNE

Leverandørtjenester

Ved at udfylde de relevante købsordreformularer kan du opnå eller forsøge at opnå visse produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden. De produkter og/eller tjenester, der fremvises på hjemmesiden, kan indeholde beskrivelser, der leveres direkte af tredjepartsproducenterne eller distributørerne af sådanne genstande. TheSoftware garanterer ikke, at beskrivelserne af sådanne genstande er præcise eller fuldstændige. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig på nogen måde for din manglende evne til at opnå produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden eller for enhver tvist med produktets sælger, distributør og slutbrugere. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er erstatningspligtig over for dig eller nogen tredjepart for krav i forbindelse med nogen af de produkter og/eller tjenester, der tilbydes på hjemmesiden.

KONKURRENCER

Fra tid til anden tilbyder TheSoftware reklamepræmier og andre præmier via konkurrencer. Ved at give sande og nøjagtige oplysninger i forbindelse med den relevante konkurrence tilmeldingsformular og acceptere de officielle konkurrenceregler, der gælder for hver konkurrence, kan du deltage for at få chancen for at vinde de reklamepræmier, der tilbydes gennem hver konkurrence. For at deltage i de konkurrencer, der vises på websitet, skal du først fuldføre den relevante tilmeldingsformular korrekt. Du accepterer at give sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige data til konkurrencetilmeldingen. TheSoftware har ret til at afvise enhver konkurrencetilmeldingsdata, hvor det bliver afgjort i TheSoftwares eneste og eksklusive skøn, at: (i) du overtræder nogen del af aftalen; og/eller (ii) konkurrencetilmeldingsdataene, som du har angivet, er ufuldstændige, snydagtige, dubletter eller på anden måde uacceptable. TheSoftware kan til enhver tid ændre tilmeldingsdatakriterierne efter eget skøn.

LICENSE GIV

Som bruger af websiden gives du en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbagekaldelig og begrænset licens til at få adgang til og bruge websiden, indholdet og tilhørende materiale i overensstemmelse med aftalen. Softwaren kan til enhver tid afslutte denne licens af enhver årsag. Du må bruge websiden og indholdet på én computer til dit personlige, ikke-kommercielle brug. Ingen del af websiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester må reproduceres i nogen form eller indgå i nogen form for informationssystem, elektronisk eller mekanisk. Du må ikke bruge, kopiere, efterligne, klone, leje, udleje, sælge, ændre, dekompilere, demontere, opmase, flytte websiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester, eller nogen del deraf. Softwaren forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet i aftalen. Du må ikke bruge nogen enhed, software eller rutine til at forstyrre eller forsøge at forstyrre websidens korrekte funktion. Du må ikke foretage nogen handling, der pålægger en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning på softwarens infrastruktur. Din ret til at bruge websiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester er ikke overdragelig.

EJENDOMSRETTIGHEDER

Indholdet, organiseringen, grafikken, designet, samlingen, magnetisk oversættelse, digital konvertering, software, tjenester og andre forhold vedrørende hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og tjenesterne er beskyttet af gældende ophavsrettigheder, varemærker og andre ejendomsrettigheder (herunder, men ikke begrænset til, immaterielle rettigheder). Kopiering, videregivelse, offentliggørelse eller salg af enhver del af hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne er strengt forbudt. Systematisk indhentning af materiale fra hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne ved hjælp af automatiserede midler eller enhver anden form for skrabning eller dataudtrækning med henblik på at oprette eller kompilere en samling, samling, database eller registrering uden skriftlig tilladelse fra TheSoftware er forbudt. Du erhverver ikke ejendomsrettigheder til noget indhold, dokument, software, tjenester eller andre materialer, der vises på eller gennem hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne. Offentliggørelse af information eller materiale på hjemmesiden, eller ved og gennem tjenesterne, af TheSoftware udgør ikke en afkald på nogen ret til sådanne oplysninger og/eller materialer. Navnet og logoet TheSoftware samt alle tilknyttede grafik, ikoner og servicenavne er varemærker for TheSoftware. Alle andre varemærker, der vises på hjemmesiden eller ved og gennem tjenesterne, tilhører deres respektive ejere. Brugen af ethvert varemærke uden den gældende ejers udtrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt.

HYPERLINKING TIL WEBSTED, CO-BRANDING, ‘FRAMING’ OG/ELLER REFERENCERING AF WEBSTED FORBUDT

Medmindre det udtrykkeligt er autoriseret af TheSoftware, er det ikke tilladt for nogen at oprette hyperlink til webstedet eller dele deraf (herunder, men ikke begrænset til, logotyper, varemærker, branding eller copyright-materiale), til deres eget websted eller websted for nogen grund. Ydermere er det strengt forbudt at ‘frame’ webstedet og/eller referere Uniform Resource Locator (‘URL’) for webstedet i kommercielle eller ikke-kommercielle medier uden forudgående, skriftlig tilladelse fra TheSoftware. Du accepterer specifikt at samarbejde med webstedet om at fjerne eller standse enhver sådan indhold eller aktivitet. Du erkender hermed, at du kan holdes ansvarlig for alle de deraf følgende skader.

REDIGERING, SLETTING OG ÆNDRING

Vi forbeholder os retten til at redigere og/eller slette ethvert dokument, information eller anden indhold, der vises på hjemmesiden.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR SKADER FORÅRSAGET AF DOWNLOADS

Besøgende downloader information fra hjemmesiden på eget ansvar. TheSoftware giver ingen garanti for, at sådanne downloads er fri for ødelæggende computerkoder, herunder, men ikke begrænset til, vira og orm.

KOMPENSATION

Du accepterer at kompensere og holde TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og tilknyttede selskaber og hver af deres respektive medlemmer, officerer, direktører, medarbejdere, agenter, med-brands eller andre partnere skadesløse for ethvert og alt krav, udgifter (herunder rimelige advokatsalærer), skader, sager, omkostninger, krav og/eller domme, der måtte blive fremsat af tredjepart på grund af eller som følge af: (a) din brug af webstedet, tjenesterne, indholdet og/eller deltagelse i enhver konkurrence; (b) din overtrædelse af aftalen; og/eller (c) din krænkelse af en andens rettigheder og/eller enhed. Bestemmelserne i dette afsnit er til fordel for TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og/eller tilknyttede selskaber og hver af deres respektive officerer, direktører, medlemmer, medarbejdere, agenter, aktionærer, licensgivere, leverandører og/eller advokater. Hver af disse individer og enheder har ret til at gøre disse bestemmelser gældende direkte mod dig på egne vegne.

TREDJEPARTSWEBSIDER

Hjemmesiden kan indeholde links og/eller henvise dig til andre internetwebsites og/eller ressourcer, herunder, men ikke begrænset til, dem der ejes og drives af tredjepartsudbydere. Da TheSoftware ikke har kontrol over sådanne tredjepartswebsites og/eller ressourcer, erkender og accepterer du hermed, at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne tredjepartswebsites og/eller ressourcer. Derudover støtter TheSoftware ikke og er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for vilkår og betingelser, privatlivspolitikker, indhold, reklamer, tjenester, produkter og/eller andre materialer på eller tilgængelige fra sådanne tredjepartswebsites eller ressourcer, eller for eventuelle skader og/eller tab, der opstår deraf.

FORTROLIGHEDSPOLITIK/BESØGENDE OPLYSNINGER

Brugen af ​​hjemmesiden og alle kommentarer, feedback, oplysninger, registreringsdata og/eller materialer, som du sender gennem eller i forbindelse med hjemmesiden, er underlagt vores fortrolighedspolitik. Vi forbeholder os ret til at bruge alle oplysninger vedrørende din brug af hjemmesiden og alle andre personligt identificerbare oplysninger, du har givet os, i overensstemmelse med betingelserne i vores fortrolighedspolitik. For at læse vores fortrolighedspolitik, skal du klikke her.

Enhver forsøg fra enkeltpersoner, uanset om de er TheSoftware kunder eller ej, på at beskadige, ødelægge, manipulere, hærge og/eller på anden måde forstyrre driften af hjemmesiden, er en overtrædelse af strafferet og civilret. TheSoftware vil aktivt forfølge alle retsmidler i denne henseende mod enhver overtrædende person eller enhed i videst muligt omfang i henhold til loven og i henhold til retfærdighed.