Όροι

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην Συμφωνία σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας. Η Συμφωνία αποτελεί την αποκλειστική και μοναδική συμφωνία μεταξύ εσάς και του λογισμικού σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή συγχρόνως ισχύουσες συμφωνίες, αναπαραστάσεις, εγγυήσεις και / ή κατανοήσεις σχετικά με την Ιστοσελίδα. Μπορούμε να τροποποιήσουμε τη Συμφωνία από καιρό σε καιρό, κατ’ ευχήν μας, χωρίς συγκεκριμένη ειδοποίηση προς εσάς. Η πιο πρόσφατη Συμφωνία θα δημοσιευθεί στην Ιστοσελίδα και πρέπει να ελέγξετε τη Συμφωνία πριν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα. Με την συνεχή σας χρήση της Ιστοσελίδας και / ή των Υπηρεσιών, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στη Συμφωνία ισχύουσα τη συγκεκριμένη στιγμή. Επομένως, πρέπει να ελέγχετε τακτικά αυτήν τη σελίδα για ενημερώσεις και / ή αλλαγές.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμοι μόνο για άτομα που μπορούν να συνάπτουν νόμιμες συμβάσεις σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. Ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες δεν προορίζονται για χρήση από άτομα κάτω των δεκαοχτώ (18) ετών. Εάν είστε κάτω των δεκαοχτώ (18) ετών, δεν έχετε άδεια να χρησιμοποιήσετε και/ή να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο και/ή τις υπηρεσίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπηρεσίες Προμηθευτή

Συμπληρώνοντας τις κατάλληλες φόρμες παραγγελίας, μπορείτε να αποκτήσετε ή να προσπαθήσετε να αποκτήσετε ορισμένα προϊόντα και/ή υπηρεσίες από τον Ιστότοπο. Τα προϊόντα και/ή οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο μπορεί να περιέχουν περιγραφές που παρέχονται απευθείας από τους κατασκευαστές ή διανομείς τρίτων παρόχων τέτοιων αντικειμένων. Το Λογισμικό δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οι περιγραφές τέτοιων αντικειμένων είναι ακριβείς ή πλήρεις. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το Λογισμικό δεν ευθύνεται ούτε είναι υπεύθυνο με οποιονδήποτε τρόπο για την αδυναμία σας να αποκτήσετε προϊόντα και/ή υπηρεσίες από τον Ιστότοπο ή για οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ του πωλητή, του διανομέα και των τελικών καταναλωτών του προϊόντος. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το Λογισμικό δεν θα ευθύνεται απέναντί σας ή οποιονδήποτε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με οποιοδήποτε από τα προϊόντα και/ή υπηρεσίες που προσφέρονται στον Ιστότοπο.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Κατά καιρούς, το TheSoftware προσφέρει προωθητικά δώρα και άλλα βραβεία μέσω διαγωνισμών. Παρέχοντας αληθείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την αντίστοιχη φόρμα εγγραφής στον διαγωνισμό και συμφωνώντας με τους Επίσημους Κανονισμούς των κάθε διαγωνισμού, μπορείτε να συμμετάσχετε για την ευκαιρία να κερδίσετε τα προωθητικά δώρα που προσφέρονται μέσω κάθε διαγωνισμού. Για να συμμετάσχετε στους διαγωνισμούς που παρουσιάζονται στον ιστότοπο, πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε πλήρως την αντίστοιχη φόρμα εγγραφής. Συμφωνείτε να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, ενημερωμένες και πλήρεις πληροφορίες εγγραφής στο διαγωνισμό. Το TheSoftware έχει το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε πληροφορία εγγραφής στον διαγωνισμό στην οποία κρίνει, κατ’ αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του TheSoftware, ότι: (i) παραβιάζετε οποιοδήποτε μέρος της Συμφωνίας? και/ή (ii) οι πληροφορίες εγγραφής στο διαγωνισμό που παρέχετε είναι ανεπαρκείς, παραπλανητικές, διπλές ή αλλιώς απαράδεκτες. Το TheSoftware μπορεί να αλλάξει τα κριτήρια για τις πληροφορίες εγγραφής οποιαδήποτε στιγμή, κατ’ αποκλειστική διακριτική ευχέρειά του.

ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Ως χρήστης του Ιστότοπου, σας παρέχεται μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλήσιμη και περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ιστότοπου, του Περιεχομένου και των συναφών υλικών σύμφωνα με την Συμφωνία. Ο Λογισμικός μπορεί να τερματίσει αυτήν την άδεια οποιαδήποτε στιγμή για οποιονδήποτε λόγο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και το Περιεχόμενο σε έναν υπολογιστή για την προσωπική και μη εμπορική σας χρήση. Κανένα μέρος του Ιστότοπου, του Περιεχομένου, των Διαγωνισμών και/ή των Υπηρεσιών δεν μπορεί να αναπαραχθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε σύστημα ανάκτησης πληροφοριών, ηλεκτρονικό ή μηχανικό. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, αντιγράψετε, μιμηθείτε, κλωνοποιήσετε, νοικιάσετε, μισθώσετε, πωλήσετε, τροποποιήσετε, αποσυναρμολογήσετε, αντισυναρμολογήσετε, αναστρέψετε τη μηχανογράφηση ή μεταβιβάσετε τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε μέρος αυτών. Ο Λογισμικός διατηρεί όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά από τη Συμφωνία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή διαδικασία για να παρέμβετε ή να προσπαθήσετε να παρέμβετε με τη σωστή λειτουργία του Ιστότοπου. Δεν μπορείτε να προβείτε σε καμία ενέργεια που επιβάλλει μια ανεύληπτη ή ασυνήθιστα μεγάλη φόρτο στο υποδομή του Λογισμικού. Το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες δεν είναι μεταβιβάσιμο.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο περιεχόμενο, ο οργανισμός, οι γραφικοί σχεδιασμοί, η συλλογή, η μετάφραση σε ψηφιακή μορφή, η μετατροπή σε ψηφιακή μορφή, το λογισμικό, οι υπηρεσίες και άλλα θέματα που σχετίζονται με τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και τις Υπηρεσίες προστατεύονται από ισχύουσες πνευματικές ιδιοκτησίες, εμπορικά σήματα και άλλα προπριεταρικά (συμπεριλαμβανομένων, όμως όχι περιοριστικά, ευρεσιτεχνίες) δικαιώματα. Η αντιγραφή, η επανεκδοση, η δημοσίευση ή η πώληση από εσάς οποιουδήποτε μέρους του Ιστότοπου, του Περιεχομένου, των Διαγωνισμών και/ή των Υπηρεσιών απαγορεύεται αυστηρά. Η συστηματική ανάκτηση υλικού από τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες με αυτοματοποιημένα μέσα ή οποιαδήποτε άλλη μορφή διαγραφής ή εξαγωγής δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία ή συγκέντρωση, άμεσα ή έμμεσα, μιας συλλογής, μιας συλλογής, μιας βάσης δεδομένων ή ενός καταλόγου χωρίς γραπτή άδεια από την TheSoftware απαγορεύεται. Δεν αποκτάτε δικαιώματα κυριότητας σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, έγγραφο, λογισμικό, υπηρεσίες ή άλλο υλικό που προβάλλεται στον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες. Η ανάρτηση πληροφοριών ή υλικού στον Ιστότοπο, ή από και μέσω των Υπηρεσιών, από την TheSoftware δεν αποτελεί παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα επί ή σε τέτοιες πληροφορίες και/ή υλικά. Το όνομα και το λογότυπο της TheSoftware, καθώς και όλα τα σχετικά γραφικά, εικονίδια και ονόματα υπηρεσίας, είναι εμπορικά σήματα της TheSoftware. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στον Ιστότοπο ή μέσω των Υπηρεσιών ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Η χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος χωρίς την έκφραση γραπτή άδεια του αντίστοιχου κατόχου επιτρέπεται αυστηρά.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ, ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΉΜΑ, ΤΟ “FRAMING” ΚΑΙ/Ή Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ

Εκτός εάν εξουσιοδοτηθεί ρητώς από την TheSoftware, κανένας δεν μπορεί να θέσει υπερσύνδεση στον Ιστοχώρο ή σε μέρη αυτού (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, εμπορικών σήματων ή πνευματικών δικαιωμάτων) στον ιστότοπο ή στον ιστοχώρο του για οποιονδήποτε λόγο. Επιπλέον, η ”πλαίσιοση” του Ιστοχώρου και/ή η αναφορά στην Ομοιόμορφη Διεύθυνση Πόρου (URL) του Ιστοχώρου σε οποιονδήποτε εμπορικό ή μη εμπορικό μέσο χωρίς την προηγούμενη, ρητή, γραπτή άδεια της TheSoftware απαγορεύεται αυστηρά. Συμφωνείτε ρητά να συνεργαστείτε με τον Ιστότοπο για την κατάργηση ή την παύση, όπως αυτό κρίνεται απαραίτητο, οιασδήποτε τέτοιας περιεχομένου ή δραστηριότητας. Αναγνωρίζετε εδώμιση ότι είστε υπεύθυνος για κάθε ζημία που σχετίζεται με αυτό.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατ’ αποκλειστική μας ευχέρεια, να επεξεργαστούμε και/ή να διαγράψουμε οποιαδήποτε έγγραφα, πληροφορίες ή άλλο περιεχόμενο που εμφανίζεται στον Ιστότοπο.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΙ ΛΗΨΕΙΣ

Οι επισκέπτες κατεβάζουν πληροφορίες από τον ιστότοπο κατά τον δικό τους κίνδυνο. Το λογισμικό δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι αυτές οι λήψεις είναι απαλλαγμένες από καταστρεπτικούς υπολογιστικούς κώδικες, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων σε, ιούς και τρώκτικες.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε ότι θα αποζημιώσετε και θα προστατεύσετε το TheSoftware, καθώς και τους γονείς, θυγατρικές εταιρείες και συναφείς εταιρείες του, καθώς και τα αντίστοιχα μέλη, αξιωματούχους, διευθυντές, υπαλλήλους, πράκτορες, συνδιαμορφητές και/ή άλλους συνεργάτες τους, απαλλαγμένους από κάθε απαίτηση και από κάθε αξίωση, έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγόρων), ζημιές, αγωγές, κόστη, αιτήματα και/ή κρίσεις οι οποίες προκύπτουν από τρίτο πρόσωπο λόγω ή προκύπτουν από: (α) τη χρήση σας της ιστοσελίδας, των υπηρεσιών, του περιεχομένου και/ή της συμμετοχής σε οποιονδήποτε διαγωνισμό· (β) την παραβίαση σας της συμφωνίας· και/ή (γ) την παραβίαση σας των δικαιωμάτων του άλλου ατόμου και/ή οντότητας. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου είναι για το όφελος του TheSoftware, των γονέων τους, θυγατρικών εταιρειών και/ή συναφών εταιρειών, καθώς και των αντίστοιχων αξιωματούχων, διευθυντών, μελών, υπαλλήλων, πρακτόρων, μετόχων, αδειοδότες, προμηθευτές και/ή δικηγόρων. Κάθε ένα από αυτά τα άτομα και οντότητες έχουν το δικαίωμα να επιβάλουν και να εφαρμόσουν αυτές τις διατάξεις απευθείας εναντίον σας εξ ονόματός τους.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Η Ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει συνδέσμους και/ή να σας παραπέμψει σε άλλες ιστοσελίδες και/ή πόρους του διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, αυτών που ανήκουν και λειτουργούν από Τρίτα Μέρη Παροχείς. Λόγω του ότι το TheSoftware δεν έχει έλεγχο επί τέτοιων ιστότοπων τρίτων μερών και/ή πόρων, εδώμεσα αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το TheSoftware δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα τέτοιων ιστότοπων τρίτων μερών και/ή πόρων. Επιπλέον, το TheSoftware δεν υποστηρίζει και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις, πολιτικές απορρήτου, περιεχόμενο, διαφήμιση, υπηρεσίες, προϊόντα και/ή άλλα υλικά σε ή διαθέσιμα από τέτοιες ιστοσελίδες τρίτων μερών ή πόρους, ούτε για τυχόν ζημίες και/ή απώλειες που προκύπτουν από αυτά.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΗΤΑΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Η χρήση του Ιστότοπου, καθώς και όλων των σχολίων, ανατροφοδοτήσεων, πληροφοριών, Στοιχείων Εγγραφής και/ή υλικών που υποβάλλετε μέσω ή σε συνάρτηση με τον Ιστότοπο, υπόκειται στην Πολιτική Ιδιωτικότητάς μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου και κάθε είδους προσωπικά προσδιορίσιμα στοιχεία που παρέχετε, σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Ιδιωτικότητάς μας. Για να δείτε την Πολιτική Ιδιωτικότητάς μας, παρακαλούμε Κάντε Κλικ Εδώ.

Οποιαδήποτε προσπάθεια από οποιονδήποτε ατομικά, είτε είναι συνδρομητής της TheSoftware είτε όχι, να προκαλέσει ζημιά, καταστρέψει, παρεμβάλει, βανδαλίσει και/ή επεμβεί αλλιώς στη λειτουργία του ιστότοπου αποτελεί παράβαση ποινικού και αστικού δικαίου και η TheSoftware θα ακολουθήσει επίμονα οποιοδήποτε μέσα και μέτρα για αναγκαστικές λύσεις σε βάρος οποιουδήποτε παραβιάζοντος ατόμου ή οντότητας με τον πλέον ευνοϊκό νόμο και ευλάβεια.