Feltételek

AZ MEGÁLLAPODÁS HATÁSKÖRE ÉS MÓDOSÍTÁSA

Elfogadja a webhely használatára vonatkozó Megállapodásban foglalt feltételeket és feltételeket. A Megállapodás az egyetlen és kizárólagos megállapodást képezi Ön és a szoftver között a webhely használatával kapcsolatban, és felülbírálja az összes korábbi vagy egyidejű szerződést, ábrázolást, garanciát és/vagy megértést a webhelyre vonatkozóan. Az Ön beleegyezésével módosíthatjuk a Megállapodást időről időre saját belátásunk szerint, Önnek külön értesítés nélkül. A legújabb Megállapodás a webhelyen lesz közzétéve, és megelőzően el kell olvasnia a Megállapodást a webhely használata előtt. Az Ön által folytatott webhely és/vagy szolgáltatások használatával Ön vállalja, hogy betartja a Megállapodásban ekkor hatályos feltételeket és feltételeket. Ezért rendszeresen ellenőriznie kell ezt az oldalt a frissítések és/vagy változások miatt.

KÖVETELMÉNYEK

A weboldal és szolgáltatások csak olyan személyek számára érhetők el, akik jogilag kötelező érvényű szerződéseket köthetnek a vonatkozó jogszabályok szerint. A weboldal és szolgáltatások nem szántóan vannak használva tizennyolc (18) év alatti személyek által. Ha tizennyolc (18) év alatti vagy, nem rendelkezel engedéllyel a weboldal és/vagy a szolgáltatások használatára és/vagy elérésére.

A SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA

Szolgáltatói szolgáltatások

Az alkalmazandó vásárlási rendelési űrlapok kitöltésével megszerezheti, vagy megpróbálhatja megszerezni a webhelyről a bizonyos termékeket és/vagy szolgáltatásokat. A webhelyen bemutatott termékek és/vagy szolgáltatások leírásokat tartalmazhatnak, amelyeket közvetlenül a harmadik féltől származó gyártók vagy forgalmazók nyújtanak. A szoftver nem nyilatkozik, és nem garantálja, hogy az ilyen tárgyak leírásai pontosak vagy teljesek. Ön megérti és elfogadja, hogy a szoftver semmilyen módon nem felelős vagy felelős a webhelyen található termékek és/vagy szolgáltatások megszerzésére vagy bármilyen vita esetén a termékek értékesítője, forgalmazóje és végső felhasználói fogyasztói részére. Ön megérti és elfogadja, hogy a szoftver nem vállal felelősséget Önnek vagy bármely harmadik félnek az webhelyen kínált termékek és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos igényeivel kapcsolatosan.

VERSENYEK

Időről időre a TheSoftware promóciós nyereményeket és más díjakat kínál versenyeken keresztül. Az adott versenybe való regisztráció során igaz és pontos információkat megadva, és a versenyre vonatkozó Hivatalos Verseny Szabályzatot elfogadva, részt vehetsz az egyes versenyeken kínált promóciós nyereményekért. Ahhoz hogy részt vegyél a Weboldalon megjelenő versenyeken, először teljes mértékben ki kell töltened a megfelelő jelentkezési űrlapot. Hozzájárulsz, hogy igaz, pontos, naprakész és teljes Verseny Regisztrációs Adatokat szolgáltass. A TheSoftware-nak joga van elutasítani bármely Verseny Regisztrációs Adatot, ha kiderül, hogy (i) megsérted a Megállapodás bármely részét, és/vagy (ii) a szolgáltatott Verseny Regisztrációs Adatok hiányosak, hamisak, vagy duplikáltak, illetve másként elfogadhatatlanok. A TheSoftware bármikor megváltoztathatja a regisztrációs adatokra vonatkozó követelményeket, kizárólagos mérlegelési jogkörében.

LICENCFELTÉTEL

A Webhely felhasználójaként önnek egy nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható és korlátozott licensszet biztosítunk a Webhelyhez, a Tartalomhoz és a kapcsolódó anyagokhoz való hozzáférésre és felhasználásra az Megállapodásnak megfelelően. A Szoftver bármikor megszüntetheti a licenszet bármilyen okból. A Webhelyet és a Tartalmat személyes, nem kereskedelmi célra egy számítógépen használhatja. A Webhely, a Tartalom, a Versenyek és/vagy Szolgáltatások egy részét sem lehet semmilyen formában reprodukálni vagy bármilyen információkinyerő rendszerbe beépíteni, sem elektronikusan, sem mechanikusan. Nem használhatja, másolhatja, utánozhatja, klónozhatja, bérbe veheti, eladhatja, módosíthatja, dekompilálhatja, szétszerelheti, visszafordítja tervezheti a Webhelyet, a Tartalmat, a Versenyeket és/vagy a Szolgáltatásokat, vagy annak bármely részét. A Szoftver fenntartja azokat a jogokat, amelyek a Megállapodásban kifejezetten nem kerültek átruházásra. Ön nem használhat semmilyen eszközt, szoftvert vagy rutint az Webhely megfelelő működésének megsértésére vagy megkísérlésére. Nem hozhat olyan intézkedéseket, amelyek aránytalan vagy aránytalanul nagy terhet rónak a Szoftver infrastruktúrájára. Önnek nincs joga az Webhely, a Tartalom, a Versenyek és/vagy a Szolgáltatások használatának átruházására.

SZERZŐI JOGOK

A Tartalom, az oldal szerkezete, a grafika, a dizájn, a gyűjtemények, a mágneses fordítás, a digitális konverzió, a szoftverek, a szolgáltatások és más, az oldallal, a Tartalommal, a versenyekkel és a szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdések a vonatkozó szerzői jogok, védjegyek és más tulajdonjogok védelme alatt állnak (beleértve, de nem kizárólagosan az iparjogvédelmi jogokat). Az oldal, a Tartalom, a versenyek és/vagy a szolgáltatások bármely részének másolása, újraközlése, terjesztése vagy eladása tilos. Az oldalról, a Tartalomból, a versenyekből és/vagy a szolgáltatásokból történő anyagok rendszerezett letöltése automatizált eszközökkel vagy bármilyen más formában, mint például a tartalom- vagy adatkinyerési mód, kizárólag írásbeli engedély nélkül tilos a TheSoftware részéről. Az oldalon, a Tartalomban, a versenyeken és/vagy a szolgáltatásokon keresztül megtekintett vagy letöltött tartalom, dokumentum, szoftver, szolgáltatás vagy más anyagok nem biztosítanak tulajdonjogot. Az információk vagy anyagok közzététele az oldalon vagy a szolgáltatásokon keresztül a TheSoftware részéről nem jelent lemondást az ilyen információk és/vagy anyagok bármely jogáról. A TheSoftware név és logó, valamint az összes kapcsolódó grafika, ikon és szolgáltatásnév a TheSoftware védjegyei. A weboldalon vagy a szolgáltatásokon keresztül megjelenő összes egyéb védjegy az adott tulajdonos tulajdonát képezi. A védjegy használata a megfelelő tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos.

A WEBHEZ VALÓ HYPERLINKELÉS, A CO-BRANDING, A „FRAMING”, VALAMINT/VAGY A WEBHEZ VALÓ HOVATKOZÁS TILOS

Hacsak a TheSoftware kifejezetten nem engedélyezi, senki sem helyezhet hipertext-hivatkozást a Webhelyre vagy annak részére (beleértve, de nem kizárólag a logókat, védjegyeket, a márkanévhasználatot vagy védett tartalmakat) a saját webhelyére vagy webhelyének helyére. Továbbá a Webhely „framing”-ja és/vagy a Webhely Uniform Resource Locator („URL”) hivatkozása semmilyen kereskedelmi vagy nem kereskedelmi médiumban a TheSoftware előzetes, kifejezett írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos. Kifejezetten beleegyezik abba, hogy együttműködik a Webhellyel annak érdekében, hogy eltávolítsák vagy megszüntessék az ilyen tartalmat vagy tevékenységet. Ezen keresztül elismeri, hogy felelős és anyagi felelősséggel tartozik az ezzel járó minden káros következményért.

SZERKESZTÉS, TÖRLÉS ÉS MÓDOSÍTÁS

Jogúbeli döntésünknek megfelelően fenntartjuk magunknak a jogot, hogy szerkesztsünk és/vagy töröljünk bármilyen dokumentumot, információt vagy egyéb tartalmat, amely a weboldalon megjelenik.

LETILTÁSI MEGÁLLAPODÁS A LETÖLTÉSEK ÁLTAL OKOZOTT KÁROKRA VONATKOZÓAN

A látogatók saját felelősségükre töltik le az információkat a weboldalról. A szoftver nem garantálja, hogy ezek a letöltések mentesek lesznek a számítógépet megrongáló kódoktól, beleértve, de nem kizárólagosan a vírusokat és férgeket.

MEGTÉRÍTÉS

Elfogadod, hogy megtéríted és ártatlannak tartod a TheSoftware-t, valamint a szülő vállalatokat, leányvállalatokat és kapcsolt vállalkozásokat, valamint a tagokat, tisztségviselőket, igazgatókat, alkalmazottakat, ügynököket, együttműködő márkák és/vagy más partner vállalkozásokat minden olyan igénytől és kártól, költségtől (beleértve a jogi képviselők méltányos díjait is), keresetetől, költségtől, követeléstől és/vagy ítélettől, amelyet harmadik fél indított vagy támasztott a következő okok miatt: (a) a weboldal, szolgáltatások, tartalom és/vagy bármely verseny használata; (b) a szerződés megsértése; és/vagy (c) más egyéni és/vagy vállalkozás jogainak megsértése. Ennek a bekezdésnek a rendelkezései a TheSoftware, a szülő vállalatok és/vagy leányvállalatok, valamint a tisztségviselők, igazgatók, tagok, alkalmazottak, ügynökök, részvényesek, engedélyezők, beszállítók és/vagy jogi képviselők részére szolgálnak. Ezek az egyének és vállalkozások jogosultak arra, hogy közvetlenül érvényesítsék és érvényt szerezzenek ezeknek a rendelkezéseknek önmaguk érdekében.

HARMADIK FÉL OLDALAK

A webhely hivatkozásokat nyújthat és/vagy más internetes webhelyekre és/vagy erőforrásokra mutathat, ideértve, de nem kizárólagosan, olyanokat, amelyek harmadik fél szolgáltatók tulajdonában és működtetésében vannak. Mivel a Szoftvernek nincs ellenőrzése ezek felett a harmadik fél webhelyek és/vagy erőforrások fölött, ezért itt kijelented és elfogadod, hogy a Szoftver nem felelős az ilyen harmadik fél webhelyek és/vagy erőforrások elérhetőségéért. Továbbá a Szoftver nem támogatja és nem felelős vagy vállal felelősséget semmilyen feltételért és feltételért, adatvédelmi irányelvekért, tartalomért, reklámokért, szolgáltatásokért, termékekért és/vagy egyéb anyagokért az ilyen harmadik fél webhelyeken vagy erőforrásokon, vagy abból eredő károkért és/vagy veszteségekért.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT/ LÁTOGATÓI INFORMÁCIÓ

A webhely használata, valamint bármilyen hozzászólás, visszajelzés, információ, regisztrációs adatok és/vagy anyag, amelyet a webhellyel összefüggésben vagy rajta keresztül nyújt be, az adatvédelmi szabályzatunk szerinti feltételeknek van alávetve. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az Ön webhely használatával kapcsolatos összes információt és az Ön által személyazonosságáról szolgáltatott minden további információt az adatvédelmi szabályzatunk szerint használjuk fel. Adatvédelmi szabályzatunk megtekintéséhez kattintson ide.

Bármilyen egyéni kísérlet, akár a TheSoftware ügyfele, akár nem, hogy kárt okozzon, elpusztítson, beavatkozzon, vandalizáljon és/vagy egyéb módon zavarja a webhely működését, bűncselekménynek és polgári jognak számít, és a TheSoftware minden lehetséges jogi és igazságossági jogorvoslatot megtesz az ilyen jellegű jogsértő egyének vagy szervezetek ellen.