Koşullar

ANLAŞMANIN KAPSAMI VE DEĞİŞTİRİLMESİ

Web sitesini kullanımınızla ilgili Anlaşma’da belirtilen koşulları kabul etmektesiniz. Anlaşma, Web sitesini kullanımınızla ilgili olarak sizin ve yazılımın tek ve özgün anlaşmasıdır ve Web sitesiyle ilgili eski veya çağdaş anlaşmaları, temsilleri, garanti ve/ya anlayışları geride bırakır. Anlaşmayı dilediğimiz zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahibiz, size özel bir bildirim olmaksızın. En son Anlaşma Web sitesinde yayınlanacak ve Web sitesini kullanmadan önce Anlaşmayı gözden geçirmeniz gerekmektedir. Web sitesini ve/veya Hizmetleri kullanmaya devam ederek, o zaman etkin olan Anlaşma’da yer alan tüm koşullara uymayı kabul etmiş olursunuz. Bu nedenle, güncellemeler ve/ya değişiklikler için düzenli olarak bu sayfayı kontrol etmelisiniz.

GEREKSİNİMLER

Web Sitesi ve Hizmetler sadece geçerli yasa kapsamında yasal olarak bağlayıcı sözleşmelere girebilen bireylere sunulmaktadır. Web Sitesi ve Hizmetler onsekiz (18) yaşın altındaki bireyler tarafından kullanım amacıyla tasarlanmamıştır. Eğer onsekiz (18) yaşın altındaysanız, Web Sitesi ve/veya Hizmetleri kullanma ve/veya erişim izniniz yoktur.

HİZMETLERİN AÇIKLAMASI

Tedarikçi Hizmetleri

Uygun satın alma sipariş formunu doldurarak, Web sitesinden belirli ürün veya hizmetleri elde edebilir veya elde etmeye çalışabilirsiniz. Web sitesinde yer alan ürünler ve/veya hizmetler, bu ürünlerin Üçüncü Taraf Sağlayıcı üreticileri veya dağıtıcıları tarafından sağlanan açıklamalar içerebilir. Yazılım, söz konusu öğelerin açıklamalarının doğru veya eksiksiz olduğunu temsil veya garanti etmez. Web sitesinden ürün ve/veya hizmet alamamanız veya ürünün satıcısı, dağıtıcısı ve son kullanıcı tüketicisiyle herhangi bir anlaşmazlık durumunda TheSoftware’in sorumluluğunun bulunmadığını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. TheSoftware’in Web sitesinde sunulan ürün ve/veya hizmetlerle ilgili hiçbir iddiaya karşı sorumlu tutulamayacağınızı veya üçüncü bir tarafı ihmal etmeyeceğinizi anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

YARIŞMALAR

Zaman zaman, TheSoftware Yarışmalar aracılığıyla promosyon ödülleri ve diğer ödüller sunmaktadır. İlgili Yarışma kayıt formuna doğru ve kesin bilgi sağlayarak ve her Yarışma için geçerli Resmi Yarışma Kurallarını kabul ederek, her bir Yarışma aracılığıyla sunulan promosyon ödüllerini kazanma şansı elde edebilirsiniz. Sitede yer alan Yarışmalara katılmak için ilgili kayıt formunu tamamen doldurmanız gerekmektedir. Doğru, kesin, güncel ve tam Yarışma Kayıt Verilerini sağlama konusunda anlaşmış bulunmaktasınız. TheSoftware, aşağıdaki durumlar olduğunda TheSoftware’nin tek ve münhasır takdiriyle, Yarışma Kayıt Verilerinizi reddetme hakkına sahiptir: (i) Anlaşmanın herhangi bir bölümüne uymadığınız tespit edildiğinde veya (ii) sağladığınız Yarışma Kayıt Verileri eksik, sahte, kopya veya başka şekilde kabul edilemez niteliktedir. TheSoftware, kayıt verisi kriterlerini takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda değiştirebilir.

LİSANS VERİLEN

Websitesi kullanıcısı olarak, Anlaşma doğrultusunda Websitesi’ne, İçeriğe ve ilişkili materyallere erişim ve kullanım için münhasır olmayan, devredilemez, iptal edilebilir ve sınırlı bir lisans verilir. TheSoftware, herhangi bir nedenle herhangi bir zamanda bu lisansı sona erdirebilir. Websitesi ve İçerik’i kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınız için bir bilgisayarda kullanabilirsiniz. Websitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetler’in herhangi bir kısmı, herhangi bir şekilde çoğaltılamaz veya herhangi bir bilgi işlem sisteminin bir parçası olarak kullanılamaz, elektronik veya mekanik. TheSoftware, Anlaşma’da açıkça verilmeyen herhangi bir hakka sahiptir. Websitesi’nin düzgün çalışmasını engellemek veya denemek için herhangi bir cihaz, yazılım veya rutin kullanamazsınız. TheSoftware’in altyapısına makul olmayan veya orantısız büyüklükte bir yük getiren herhangi bir eylemde bulunamazsınız. Websitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetler’i veya bunların herhangi bir bölümünü kullanma hakkınız devredilemez.

MALİ HAKLAR

Web sitesi, İçerik, Yarışmalar ve Hizmetlerle ilgili içerik, düzenleme, grafikler, tasarım, derleme, manyetik çeviri, dijital dönüştürme, yazılım, hizmetler ve diğer konular, ilgili telif haklarının, ticari markaların ve diğer mülkiyet (buna sınırlı olmamak üzere fikri mülkiyet) haklarının koruması altındadır. Web sitesinin, İçeriğin, Yarışmaların ve/veya Hizmetlerin herhangi bir bölümünün, İçeriğin, Yarışmaların ve/veya Hizmetlerin kopyalanması, yeniden dağıtılması, yayınlanması veya satılması kesinlikle yasaktır. TheSoftware tarafından izin alınmadan, otomatik araçlar veya diğer veri kazıma yöntemleriyle, doğrudan veya dolaylı olarak bir koleksiyon, derleme, veritabanı veya dizin oluşturmak veya derlemek amacıyla, Web sitesinden, İçerikten, Yarışmalardan ve/veya Hizmetlerden materyal sistematik olarak çekmek kesinlikle yasaktır. Web sitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetler üzerinde görüntülenen herhangi bir içerik, belge, yazılım, hizmet veya diğer materyallere ilişkin mülkiyet haklarına sahip olmazsınız. TheSoftware tarafından Web sitesine veya Hizmetler aracılığıyla bilgi veya malzeme göndermek, TheSoftware tarafından bu bilgi ve/veya malzemeye ilişkin herhangi bir haktan feragat anlamına gelmez. TheSoftware adı ve logosu ile ilişkili tüm grafikler, simgeler ve hizmet adları, TheSoftware’nin ticari markalarıdır. Web sitesinde veya Hizmetler aracılığıyla yer alan diğer tüm ticari markalar, bunların ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Uygulanabilir sahibin açık yazılı onayı olmaksızın herhangi bir ticari markanın kullanımı kesinlikle yasaktır.

WEB SİTESİNE BAĞLANTILAMA, EŞ- markalaşma, ‘ÇERÇEVELEME’ VE / VEYA WEB SİTESİNE BAŞVURMA YASAKLANMIŞTIR

Özellikle TheSoftware tarafından açıkça yetkilendirilmedikçe, hiç kimse web sitesine veya web mekanına (dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere logolar, ticari markalar, markalaşma veya telif hakkı materiali) bağlantı kuramaz. Ayrıca, TheSoftware’nin önceden, açıkça, yazılı izni olmaksızın Web Sitesi ile ‘çerçeveleme’ yapma ve / veya Web Sitesi’nin Uniform Resource Locator (‘URL’) bilgisini herhangi bir ticari veya ticari olmayan ortamda referans gösterme yasaktır. Bu tür içeriği veya etkinliği kaldırmak veya durdurmada Web Sitesi ile işbirliği yapmayı kabul ettiğinizi özellikle kabul edersiniz. Buradan itibaren bundan kaynaklanabilecek her türlü zarardan sorumlu olacağınızı kabul edersiniz.

DÜZENLEME, SİLME VE DEĞİŞTİRME

Web sitesinde görünen herhangi bir belgeyi, bilgiyi veya diğer içeriği tek taraflı olarak düzenleme ve/veya silme hakkını saklı tutarız.

İNDİRİLMELERDEN KAYNAKLANABİLECEK ZARARLAR İÇİN REDDİ BEYANI

Ziyaretçiler, web sitesinden bilgi indirirken kendi risklerinde olduğunu kabul ederler. Yazılım, söz konusu indirilmelerin virüs ve solucanlar da dahil olmak üzere zararlı bilgisayar kodlarından arınmış olduğu konusunda hiçbir garanti vermez.

Tazminat

TheSoftware’u tazmin etmeyi kabul edersiniz ve her birinin ebeveyn, yan kuruluş ve ilişkili şirketleri ile her birinin ilgili üyeleri, yöneticileri, çalışanları, temsilcileri, ortakları ve/veya diğer ortakları aleyhine yapılan veya ortaya çıkan herhangi bir iddia, masraf (makul avukat ücretleri dahil), hasar, dava, maliyet, talep ve/veya hüküm dahil olmak üzere her türlü talepten zararsız tutacaksınız: (a) Web sitesi, Hizmetler, İçerik ve/veya herhangi bir Yarışmaya girmeniz; (b) Anlaşmanın ihlaliniz; ve/veya (c) başka bir bireyin ve/veya varlığın haklarını ihlal etmeniz. Bu paragrafın hükümleri, TheSoftware, ebeveynleri, yan kuruluşları ve/veya ilişkili şirketleri ile ilgili üyeleri, yöneticileri, çalışanları, temsilcileri, pay sahipleri, lisans verenleri, tedarikçileri ve/veya avukatları yararına olup, bu bireylerin ve varlıkların kendi adına doğrudan sizin aleyhinize bu hükümleri ileri sürme ve uygulama hakkı vardır.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ

Website, Üçüncü Taraf Sağlayıcılar tarafından sahip olunan ve işletilen diğer İnternet sitelerine ve/veya kaynaklara, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bağlantılar sağlayabilir ve/veya sizi yönlendirebilir. TheSoftware, böyle üçüncü taraf web sitelerinin ve/veya kaynakların kontrolüne sahip olmadığından, burada TheSoftware’ın söz konusu üçüncü taraf web sitelerinin ve/veya kaynakların mevcudiyetinden sorumlu olmadığını tanır ve kabul edersiniz. Dahası, TheSoftware, bu üçüncü taraf web siteleri veya kaynaklarındaki veya bunlardan temin edilen herhangi bir hüküm ve koşul, gizlilik politikası, içerik, reklam, hizmet, ürün ve/veya diğer materyalleri onaylamaz ve bu konuda sorumlu veya yükümlü değildir veya bu üçüncü taraf web siteleri veya kaynaklardan kaynaklanan herhangi bir zarar ve/veya kayıptan dolayı sorumlu değildir.

GİZLİLİK POLİTİKASI/ZİYARETÇİ BİLGİSİ

Web Sitesi’nin kullanımı ve Web Sitesi ile ilişkili olarak sunulan tüm yorumlar, geri bildirimler, bilgiler, Kayıt Verileri ve/veya materyaller, Gizlilik Politikamız kapsamındadır. Web Sitesi’nin kullanımıyla ilgili tüm bilgileri ve sizin tarafınızdan sağlanan her türlü kişisel tanımlama bilgilerini, Gizlilik Politikamızın şartlarına uygun olarak kullanma hakkını saklı tutarız. Gizlilik Politikamızı görmek için lütfen Buraya Tıklayın.

TheSoftware müşterisi olsun veya olmasın herhangi bir bireyin, Web sitesinin işleyişine zarar verme, yok etme, değiştirme, tahrip etme ve/veya başka şekillerde müdahale etme girişimi, suç ve medeni hukukun ihlalidir ve TheSoftware, herhangi bir suçlu birey veya kuruluşa karşı yasalar ve eşitlik çerçevesinde mümkün olan en geniş çözümleri her yöntemle titizlikle takip edecektir.