Termeni

DOMENIU DE APLICARE ȘI MODIFICARE A ACORDULUI

Sunteți de acord cu termenii și condițiile descrise în acord în ceea ce privește utilizarea dvs. a site-ului web. Acordul constituie întregul acord dintre dvs. și Software-ul în ceea ce privește utilizarea dvs. a site-ului web și înlocuiește toate acordurile, reprezentările, garanțiile și/sau înțelegerile anterioare sau contemporane cu privire la site-ul web. Putem modifica acordul din când în când, în discreția noastră exclusivă, fără notificare specifică către dvs. Ultimul acord va fi postat pe site-ul web, iar dvs. ar trebui să-l revizuiți înainte de a utiliza site-ul web. Prin continuarea utilizării site-ului web și/sau a serviciilor, sunteți de acord să respectați toți termenii și condițiile conținute în acordul în vigoare la momentul respectiv. Prin urmare, ar trebui să verificați în mod regulat această pagină pentru actualizări și/sau modificări.

CERINȚE

Website-ul și Serviciile sunt disponibile doar pentru persoanele care pot încheia contracte care au o valabilitate juridică conform legii aplicabile. Website-ul și Serviciile nu sunt destinate utilizării de către persoanele sub vârsta de optsprezece (18) ani. Dacă aveți sub optsprezece (18) ani, nu aveți permisiunea de a utiliza și/sau accesa Website-ul și/sau Serviciile.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Servicii pentru vânzători

Prin completarea formularelor de comandă aplicabile, puteți obține sau încerca să obțineți anumite produse și/sau servicii de pe Website. Produsele și/sau serviciile prezentate pe Website pot conține descrieri furnizate direct de producătorii sau distribuitorii terți ai acestor articole. TheSoftware nu garantează că descrierile acestor articole sunt exacte sau complete. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu este responsabil sau răspunzător în niciun fel pentru incapacitatea dvs. de a obține produse și/sau servicii de pe Website sau pentru orice dispută cu vânzătorul, distribuitorul și consumatorii finali. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu va fi răspunzător față de dvs. sau față de orice terț pentru orice pretenție în legătură cu oricare dintre produsele și/sau serviciile oferite pe Website.

CONCURSURI

De la un moment la altul, TheSoftware oferă premii promoționale și alte recompense prin intermediul concursurilor. Prin furnizarea informațiilor reale și exacte în legătură cu formularul de înregistrare a concursului aplicabil și acceptarea Regulamentului Oficial al Concursului aplicabil fiecărui concurs, puteți să participați pentru a avea o șansă de a câștiga premiile promoționale oferite prin fiecare concurs. Pentru a participa la concursurile prezentate pe website, trebuie să completați pe deplin formularul de înregistrare aplicabil. Sunteți de acord să furnizați datele de înregistrare ale concursului adevărate, exacte, actuale și complete. TheSoftware are dreptul să respingă orice date de înregistrare a concursului în cazul în care se determină, în discreția exclusivă a TheSoftware, că: (i) încălcați orice parte a Acordului; și/sau (ii) datele de înregistrare a concursului pe care le-ați furnizat sunt incomplete, frauduloase, duplicate sau altfel inacceptabile. TheSoftware poate modifica criteriile de date de înregistrare în orice moment, în discreția sa exclusivă.

CONCESIUNEA LICENȚEI

Ca utilizator al Site-ului, vi se acorda o licență non-exclusivă, nerambursabilă și limitată de a accesa și utiliza Site-ul, Conținutul și materialele asociate în conformitate cu Acordul. Software-ul poate rezilia această licență în orice moment și din orice motiv. Puteți utiliza Site-ul și Conținutul pe un singur computer în scop personal, non-comercial. Nicio parte a Site-ului, Conținutului, Concursurilor și/sau Serviciilor nu poate fi reprodusă în nicio formă sau încorporată în niciun sistem de recuperare a informațiilor, electronic sau mecanic. Nu puteți utiliza, copia, imita, clona, închiria, vinde, modifica, decompila, dezasambla, ingineria inversă sau transfera Site-ul, Conținutul, Concursurile și/sau Serviciile sau orice parte a acestora. Software-ul își rezervă toate drepturile care nu sunt acordate explicit în Acord. Nu puteți utiliza niciun dispozitiv, software sau rutină pentru a interfera sau a încerca să interfereze cu funcționarea corectă a Site-ului. Nu puteți întreprinde nicio acțiune care să impună o povară nerezonabilă sau disproporționat de mare infrastructurii TheSoftware. Dreptul dvs. de a utiliza Site-ul, Conținutul, Concursurile și/sau Serviciile nu este transferabil.

DREPTURI DE PROPRIETATE

Conținutul, organizarea, grafica, designul, compilarea, traducerea magnetică, conversia digitală, software-ul, serviciile și alte aspecte legate de Site web, Conținut, Concursuri și Servicii sunt protejate în conformitate cu drepturile de autor, mărcile comerciale și alte drepturi de proprietate (inclusiv, dar fără a se limita la, proprietatea intelectuală) aplicabile. Copierea, redistribuirea, publicarea sau vânzarea de către dvs. a oricărei părți a Site-ului web, Conținutului, Concursurilor și/sau Serviciilor este strict interzisă. Extragerea sistematică a materialului de pe Site-ul web, Conținut, Concursuri și/sau Servicii prin mijloace automate sau orice altă formă de extracție de date în scopul creării sau compilării, directă sau indirectă, a unei colecții, compilări, baze de date sau directoare fără permisiunea scrisă de la TheSoftware este interzisă. Nu dobândiți drepturi de proprietate asupra niciunui conținut, document, software, servicii sau alte materiale vizualizate pe Site-ul web, Conținut, Concursuri și/sau Servicii. Publicarea de informații sau materiale pe Site-ul web sau prin intermediul Serviciilor de către TheSoftware nu constituie o renunțare la niciun drept în ceea ce privește aceste informații și/sau materiale. Numele și logo-ul TheSoftware, precum și toate graficele, icoanele și numele de servicii asociate, sunt mărci comerciale ale TheSoftware. Toate celelalte mărci comerciale care apar pe Site-ul web sau prin intermediul Serviciilor sunt proprietatea proprietarilor respectivi. Utilizarea oricărei mărci comerciale fără consimțământul scris expres al proprietarului aplicabil este strict interzisă.

HYPERLINKAREA LA SITE-UL, CO-BRANDING, FRAMING ȘI/SAU REFERIREA LA SITE-UL ESTE INTERZISĂ

Cu excepția cazului în care este autorizat expres de către TheSoftware, nimeni nu poate crea un hyperlink către Site sau părți ale acestuia (inclusiv, dar fără a se limita la, sigle, mărci comerciale, branduri sau materiale protejate prin drepturi de autor) pe propriul site web sau platformă web din orice motiv. În plus, este strict interzis a „încadra” Site-ul sau a face referire la Uniform Resource Locator („URL”) al Site-ului în orice mediu comercial sau non-comercial fără permisiunea prealabilă, expresă și scrisă a TheSoftware. Sunteți de acord în mod expres să cooperați cu Site-ul pentru a elimina sau a opri, după caz, orice astfel de conținut sau activitate. Prin prezenta, recunoașteți că veți fi răspunzător pentru orice daune asociate cu acestea.

EDITAREA, ȘTERGEREA ȘI MODIFICAREA

Îți rezervăm dreptul, în discreția noastră exclusivă, de a edita și/sau șterge orice documente, informații sau alte conținuturi care apar pe site-ul web.

EXONERARE DE RĂSPUNDERE PENTRU DAUNE PROVOCAȚE DE DESCĂRCĂRI

Vizitatorii descarcă informații de pe Website pe propriul lor risc. Software-ul nu oferă nicio garanție că astfel de descărcări sunt lipsite de coduri de calculator corupte, inclusiv, dar fără a se limita la viruși și viermi.

RĂSPUNDEREA ÎMPOTRIVA CERERILOR

Sunteți de acord să despăgubiți și să mențineți TheSoftware, fiecare dintre părinții lor, subsidiarele și afiliații lor, precum și fiecare dintre membrii, ofițerii, directorii, angajații, agenții, co-brand-urile și/sau ceilalți parteneri ai lor, fără vină și protejați împotriva oricăror și tuturor cererilor, cheltuielilor (inclusiv a onorariilor rezonabile ale avocaților), daunelor, proceselor, costurilor, cererilor și/sau hotărârilor care au fost efectuate de către o terță parte din cauza sau care decurg din: (a) utilizarea dvs. a site-ului web, serviciilor, conținutului și/sau participarea la orice concurs; (b) încălcarea dvs. a Acordului; și/sau (c) încălcarea drepturilor oricărei alte persoane și/sau entități. Prevederile acestui paragraf sunt în beneficiul TheSoftware, fiecăruia dintre părinții lor, subsidiarele și/sau afiliații lor și fiecăruia dintre ofițeri, directori, membri, angajați, agenți, acționari, licențiatori, furnizori și/sau avocați. Fiecare dintre aceste persoane și entități va avea dreptul să invoce și să aplice aceste prevederi direct împotriva dvs. în numele propriu.

SITE-URI TERȚE

Site-ul poate oferi link-uri către și/sau să vă direcționeze către alte site-uri web și/sau resurse de internet, inclusiv, dar fără a se limita la, cele deținute și operate de furnizorii terți. Deoarece TheSoftware nu are control asupra unor astfel de site-uri web și/sau resurse deținute de terți, prin prezenta recunoașteți și sunteți de acord că TheSoftware nu este responsabil pentru disponibilitatea acestor site-uri web și/sau resurse terțe. În plus, TheSoftware nu susține și nu este responsabil sau răspunzător pentru termeni și condiții, politici de confidențialitate, conținut, publicitate, servicii, produse și/sau alte materiale de pe astfel de site-uri web sau resurse, sau pentru orice daune și/sau pierderi rezultate de aici.

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE/INFORMAȚII DE VIZITATOR

Utilizarea site-ului web și a tuturor comentariilor, feedback-urilor, informațiilor, datelor de înregistrare și/sau materialelor pe care le trimiteți prin intermediul sau în asociere cu site-ul web este supusă politicii noastre de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a utiliza toate informațiile cu privire la utilizarea dvs. a site-ului web, precum și orice altă informație personală furnizată de dvs., în conformitate cu termenii politicii noastre de confidențialitate. Pentru a vizualiza politica noastră de confidențialitate, faceți clic aici.

Orice încercare a unei persoane, indiferent dacă este sau nu client TheSoftware, de a deteriora, distruge, manipula, vandaliza și/sau interfera în orice alt mod cu funcționarea site-ului web, reprezintă o încălcare a legii penale și civile, iar TheSoftware va urmări cu diligență toate remediile în acest sens împotriva oricărei persoane sau entități păgubitoare, în măsura permisă de lege și de echitate.