Termini

SKOPI U MODIFIKAZZJONI TAL-PROTOKOL

Inti taccetta lit-termini u l-kondizzjonijiet mqassma fil-Protokol dwar l-użu tal-Website. Il-Protokol jikkostitwixxi l-akkwist tal-protokol ewlieni u biss bejnek u The Software dwar l-użu tal-Website u jissoġġetti kollha l-prijor ŻWIEĠ u/ jew l-prijor gżir magħruf relatati mal-Website. In-nuqqas tar-protokol mill-ħin għall-ieħor, skont id-disċerniment tagħna biss, mingħand notifika specifika lejek. L-akkwist l-aktar riċenti se jkun miktub fuq il-Website, u għandek iħaris l-akkwist qabel ma tuża l-Website. Bl-użu kontinwu tiegħek tal-Website u/jew Servizzi, inti permezz tagħhom tikkonforma lil kollha mit-termini u l-kondizzjonijiet mqassma fil-Protokol effettiv f’dak iż-żmien. Għaldaqstant, għandek tiċċekkja regolarment din il-paġna għal aġġornamenti jew għanċelamenti.

REQUIREMENTS

Is-Sit Elettroniku u l- Servizzi huma disponibbli biss għal individwi li jistgħu jaraw kontrakta legalment obbligatorja skond il-liġi applikabli. Is-Sit Elettroniku u l- Servizzi mhumiex meħtieġa għall-użu minn individwi taħt l-età taż-żmien tnax (18). Jekk inti taħt l-età taż-żmien tnax (18), m’għandekx permess li tuża u/jew taċċessa l-Is-Sit Elettroniku u/l- Servizzi.

DESKRIZZJONI TA’ L-ISERVIZZI

Servizzi tal-Venditur

Billi tfinalizza l-formuli tar-ordni tal-aċqużizzjoni applikabbli, tista’ tikseb, jew tfittex li tikseb, ħames prodotti jew/ jew servizzi mistennija mis-Sit. Il-prodotti jew/ jew servizzi imfienien fis-Sit jistgħu jkollhom deskritturi magħmula direttament mill-manifatturijiet jew distributuri tal-provduti terzi. It-Software ma jirrappreżenta jew ma jwarranterra li d-deskritturi ta’ dawn il-provduti huma korretti jew kompluti. Tifhem u taqbel li It-Software mhijiex responsabbli jew jista’ jimponi f’modx ħeġġa għal inkapacità tiegħek li tikseb prodotti jew/ jew servizzi mis-Sit jew għal xi disputa mal-bejjiegħ tal-prodott, id-distributur u l-konsumaturi tal-aħħar utent. Tifhem u taqbel li It-Software ma tkunx responsabbli lejek jew għal xi partitura t-tielet għażla biex tippreżenta pretensjoni konnessa ma’ xi wħud mill-prodotti jew/ jew servizzi offruti fis-Sit.

CONTESTS

Minn żmien għal żmien, TheSoftware joffri premji promozzjonali u ħwejjeġ oħra permezz ta’ Kontesti. Billi tagħti informazzjoni veritiera u korretta fil-kunnessjoni ma’ forom tal-ħlas tal-Kontest rilevanti, u tikkonformax mal-Kundizzjonijiet Rasmi tal-Kontesti applikabbli għal kull Kontest, tista’ tidħol għal opportunità biex tirbaħ il-premji promozzjonali offruti permezz ta’ kull Kontest. Biex tidħol fil-Kontesti imsejħa fuq is-Sit, għandek għal minn dak li jkun hemm fil-kunnessjoni ma’ forom tal-ħlas rilevanti. Tikkonveni li tipprovdi informazzjoni veritiera, korretta, attwali u kompluta dwar ir-Reġistrazzjoni tal-Kontest. Is-Software għandu dritt li rifiża xejn dwar l-Reġistrazzjoni tal-Kontest meta d-deċiżjoni titniedija u esklussiva tal-Software kienet li: (i) inti qed tħallas minn kwalunkwe partijiet tal-Akkord; u / jew (ii) id-Dati tal-Reġistrazzjoni tal-Kontest li żgurtagħtek huma mhux kompluti, fraudużi, duplikati jew inkonċeptabbli inkella. Is-Software jista’ jibdel l-kriterji tal-Dati tal-Reġistrazzjoni fi kwalunkwe ħin, fid-diskrezzjoni esklussiva tiegħu.

LICENZA TA’ KONSĦENZA

Bħala utent tal-Website, jintiġġewwa lilek li tuża licenza mhux esklussiva, mhux trasferibbli, revokabbli u limitata biex taċċessa u tuża l-Website, il-Kontenut u l-material assossjat skond il-Kuntatt. Is-Softwer jista’ jtemmin din il-liċenza f’kwalunkwe ħin bilfors għal xi raġuni. Tista’ tuża l-Website u l-Kontenut fuq kompjuter wieħed għall-użu personali tiegħek, mhux kummerċjali. Ebda parti mill-Website, il-Kontenut, il-Kompetizzjonijiet u/jew is-Servizzi ma jistgħux jintgħarbu f’xi forma jew jintegra f’sistema ta’ tindif tal-informazzjoni, elettronika jew mekkanika. Ma tista’x tuża, tikkopja, tippoġja, titmexxja, taffittja, tippruvja, tivvendi, toħloq modifiki, tiddikompila, toħloq programm, tirkupra, jew tiltqax Website, il-Kontenut, il-Kompetizzjonijiet u/jew is-Servizzi jew xi parti minnhom. Is-Softwer jirriserva kwalunkwe drittijiet li ma jingħatawx b’ċar fl-Akkord. Ma tista’x tuża kwalunkwe apparat, softwer jew rutina biex toffendi jew tipprova toffendi mal-funzjonament korett tal-Website. Ma tista’x tieħu azzjoni li twettaq karru użata jew dmiġħ qawwi wisq fuq l-infrastruttura tal-Softwer. Id-dritt tiegħek li tuża l-Website, il-Kontenut, il-Kompetizzjonijiet u/jew is-Servizzi mhux trasferibbli.

DIRITTI DI PROPRIETÀ

Il contenuto, l’organizzazione, le grafiche, il design, la compilazione, la traduzione magnetica, la conversione digitale, il software, i servizi e altre questioni connesse al sito web, al contenuto, ai concorsi e ai servizi sono protetti da copyright applicabili, marchi registrati e altri diritti di proprietà (compresi, ma non limitati a, diritti di proprietà intellettuale). La copia, la ridistribuzione, la pubblicazione o la vendita da parte tua di qualsiasi parte del sito web, del contenuto, dei concorsi e/o dei servizi è rigorosamente vietata. Il recupero sistematico di materiale dal sito web, dal contenuto, dai concorsi e/o dai servizi mediante mezzi automatizzati o qualsiasi altra forma di scraping o estrazione di dati al fine di creare o compilare, direttamente o indirettamente, una raccolta, una compilazione, un database o una directory senza il permesso scritto di TheSoftware è vietato. Non acquisisci diritti di proprietà su alcun contenuto, documento, software, servizio o altro materiale visualizzato sul sito web, nel contenuto, nei concorsi e/o nei servizi. La pubblicazione di informazioni o materiali sul sito web, o attraverso i servizi, da parte di TheSoftware non costituisce una rinuncia a qualsiasi diritto su tali informazioni e/o materiali. Il nome e il logo di TheSoftware, e tutte le grafiche, icone e denominazioni di servizio associate, sono marchi registrati di TheSoftware. Tutti gli altri marchi presenti sul sito web o attraverso i servizi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’uso di qualsiasi marchio senza il consenso scritto dell’effettivo proprietario è rigorosamente vietato.

LIĠUR TA’ IPERKONNESSIONI MAL-WEBSITE, KO-BRANDING, “FRAMING” U/REFERENZJAMENT TAL-WEBSITE PROIBITI

Biex mar-rikonoxximent esplicit tal-TheSoftware, ma jistax li wieħed jagħmel iperkonnessjoni mal-Website, jew partijiet minnha (inklużi, iżda mhux biżżejjed logoti, marki tan-negozju, branding jew materjal kopjat), mal-website jew rispettiv venue tal-web għal ebda raġuni. Barra minn hekk, “framing” tal-Website jew referenzi għall-Uniform Resource Locator (URL) tal-Website f’mezzi kummerċjali jew mhux kummerċjali mingħajr il-permess, l-istess permess skritt b’rekwiżit tal-TheSoftware huwa strettament proibit. Inti speċifikament taqbel li taħcoll mal-Website biex tneħħi jew tispiċċa, kif japplika, kwalunkwe kontenut jew attività bħal din. Hawnhekk umiljament teħtieġ jirrikonoxxi li tkun responsabbli għal kull dannu associjati ma’ dan.

EDITING, DELETING U MODIFIKAZZJONI

Nirriservaw id-dritt tagħna, blidisċerniment tiegħna li ninbdew jew nippermettu lilha jedita jew/titħassar xi dokumenti, informazzjoni jew kontenut ieħor li jidhru fis-Sit Internet.

PREDMET DIVJERSI GĦAR-RIMEDJU B’DOWNLOADS

Il-żjara tagħżel ta’ informazzjoni mill-Iswed ta ‘l-Iswed għall-Websajt mill-kaxxa riskju personale. Il-Softwer ma jwarrantiex li downloads bħal dawn huma ħielsa dwar kodiċi ta ‘kompjuter konkorroti inklużi, imma mhux limtuf, virus u s-serpenti.

INDENNIFIKAZZJONI

Inti tikkonkludi biex tagħmel indennizz u iżżommu TheSoftware, kull wieħed mis-sidien tagħhom, sussidjarji u affiljati, u kull wieħed minnhom – membri, diretturi, impjegati, aġenti, kowandituri jew kollaboraturi oħrajn – ħassi mill-aktar pretenzjonijiet, spejjeż (inkluż avukati raġunabbli), danni, talbiet, kowtijiet, dminijiet u/jew ġudizzji kollha, magħmul minn partita t-tielet min jumtu għal jew raisa minn: (a) l-użu tiegħek tal-Websajt, Servizzi, Kontenut u/jew dħul għal kwalunkwe Kontest; (b) ħabs tal-Kuntratt; u/jew (c) l-infurzar tal-imġieba ta’ xi ħadd ieħor jew entità. Il-provinji ta’ din il-paragrafu huma għall-benefizzju tal-Software, kull wieħed mis-sidien tagħhom, sussidjarji u/jew affiljati, u kull wieħed minnhom – ofiċċali, diretturi, membri, impjegati, aġenti, shareholders, liċenzjanti, fornitori u/jew avukati. Kull wieħed minn dawn l-individwi u entitajiet għandu d-dritt li jiddikjara u joħloq dawn il-provinji direttament kontra inti f’mod indipendenti.

WEBSITES ERBGĦA

Is-Sit Web jista ‘jipprovdi linji għal Sitwazzjonijiet Terzi u/ jew jagħmlu referiment għal sitws tal-internet oħra u / jew riżorsi inklużi, iżda ma jkunx limitat għal, dawk mnedija u mhedda mill-Fornituri Terzi. Għaliex TheSoftware ma għandux kontrol fuq dan l-isitws tal-terzi u riżorsi, inti hawnhekk tafda u taqbel li TheSoftware mhix responsabbli għad-disponibilità ta ‘dawn l-isitws tal-terzi u riżorsi. Barra minn hekk, TheSoftware ma jendossa l-ebda responsabbiltà u ma hija mhux responsabbli għal, kull termini u kondizzjonijiet, politiki ta ‘privatezza, kontenut, reklami, servizzi, prodotti u / jew materjali oħra fuq jew disponibbli minn dawn l-isitws tal-terzi jew riżorsi, jew għal xi dmani u / jew ħsarat li jitwettqu hekk.

POLITIKA DWAR IL-PRIVATEZZA/INFORMAZZJONI TAL-VIŻITATUR

L-Użu tal-Websajt, u kull Kummenti, Ritratti, Informazzjoni, Dati tat-Tfassil u/jew Materjali li ssottomettixxtru permezz tal-Websajt jew f’assozjazzjoni ma’ hi, huma sottoposti lill-Politika dwar il-Privatezza tagħna. Numru tresserva d-dritt li nużaw kwalunkwe informazzjoni dwar l-użu tiegħek tal-Websajt, u kull informazzjoni oħra dwar l-identità tiegħek li jipprovdi biex jiġi rispettat lill-Politika dwar il-Privatezza tagħna. Biex taraw il-Politika dwar il-Privatezza tagħna, jekk jogħġbok Ikklikkja Hawn.

Kull tentattiva minn individwu, inkella jekk huwa klijent tas-Software jew le, biex jiddammad, jisiefer, jitawar, jivandalizza u/ jew ieħor jagħmel iżjed problema mal-operat ta’ l-Iskambju, hi trasgressjoni tal-liġi kriminali u ċivili u t-Software ser jiġbdu l-għajnuna bil-mod ħoġra kollha konformament mal-liġi u l-pietà kontra kwalunkwe individwu jew entità li jagħmel dan l-għażla l-għoliema.