Pogoji

OBSEG IN SPREMEMBA DOGOVORA

Strinjate se s pogoji, navedenimi v Dogovoru, glede vaše uporabe Spletne strani. Dogovor predstavlja celoten in edini dogovor med vami in programsko opremo v zvezi z vašo uporabo Spletne strani ter nadomešča vse predhodne ali sočasne dogovore, izjave, garancije in/ali razumevanja v zvezi s Spletno stranjo. Dogovor lahko po lastni presoji spreminjamo s časom, brez posebnega obvestila vam. Najnovejši Dogovor bo objavljen na Spletni strani, zato pred uporabo Spletne strani preglejte Dogovor. Z nadaljnjo uporabo Spletne strani in/ali Storitev se strinjate, da boste spoštovali vse pogoje, navedene v Dogovoru, ki so veljavni v tem trenutku. Zato redno preverjajte to stran za posodobitve in/ali spremembe.

ZAHTEVE

Spletna stran in storitve so na voljo samo posameznikom, ki lahko sklenejo pravno zavezujoče pogodbe v skladu z veljavno zakonodajo. Spletna stran in storitve niso namenjene uporabi posameznikov, mlajših od osemnajst (18) let. Če ste mlajši od osemnajst (18) let, nimate dovoljenja za uporabo in/ali dostop do spletne strani in/ali storitev.

OPIS STORITEV

Storitve prodajalca

Z izpolnitevjo ustrezne naročilnice lahko pridobite ali poskušate pridobiti določene izdelke in/ali storitve na spletnem mestu. Izdelki in/ali storitve, prikazani na spletnem mestu, lahko vsebujejo opise, ki jih neposredno zagotavljajo proizvajalci ali distributerji takih izdelkov tretjih oseb. TheSoftware ne predstavlja in ne zagotavlja, da so opisi takih izdelkov točni ali popolni. Razumete in se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren ali odgovoren na noben način za vašo nesposobnost pridobivanja izdelkov in/ali storitev s spletnega mesta ali za kakršen koli spor s prodajalcem, distributerjem in končnimi potrošniki izdelka. Razumete in se strinjate, da TheSoftware ne bo odgovoren do vas ali do katere koli tretje osebe za kakršno koli zahtevo v zvezi z nobenim izmed izdelkov in/ali storitev, ki se ponujajo na spletnem mestu.

NATEČAJI

Občasno TheSoftware ponuja promocijske nagrade in druge nagrade preko natečajev. Z zagotavljanjem točnih in natančnih informacij v zvezi z ustreznim obrazcem za prijavo na natečaj ter s soglasjem k Uradnim pravilom natečaja, ki se uporablja za vsak natečaj, lahko sodelujete za možnost, da osvojite promocijske nagrade, ki so na voljo preko vsakega natečaja. Za sodelovanje v natečajih na spletni strani morate najprej v celoti izpolniti ustrezen prijavni obrazec. Strinjate se, da boste zagotovili resnične, točne, aktualne in popolne podatke prijave na natečaj. TheSoftware si pridržuje pravico zavrniti katere koli podatke prijave na natečaj, če se ugotovi, da: (i) ste kršili katerega koli del sporazuma, ali (ii) so podatki prijave na natečaj, ki ste jih posredovali, nepopolni, zavajajoči, podvojeni ali kako drugače nesprejemljivi. TheSoftware lahko kadar koli po lastni presoji spremeni kriterije podatkov prijave.

DODELITEV LICENCE

Kot uporabnik spletnega mesta vam je dodeljena neizključna, neprenosljiva, preklicna in omejena licenca za dostopanje in uporabo spletnega mesta, vsebine in povezanega materiala v skladu z dogovorom. Programska oprema lahko kadarkoli in iz kakršnegakoli razloga prekine to licenco. Spletno mesto in vsebino lahko uporabljate na enem računalniku za lastne osebne, nekomercialne namene. Noben del spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev se ne sme reproducirati v nobeni obliki ali vključiti v noben sistem za pridobivanje informacij, elektronski ali mehanski. Ne smete uporabljati, kopirati, posnemati, klonirati, najeti, oddajati, prodajati, spreminjati, razčlenjevati, inženirsko razstavljati, obratno inženirsti ali prenesti spletnega mesta, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ali katerega koli dela teh. Programska oprema si pridržuje vse pravice, ki niso izrecno podeljene v dogovoru. Ne smete uporabljati nobene naprave, programske opreme ali rutine, ki moti ali skuša motiti pravilno delovanje spletnega mesta. Ne smete izvajati nobenih dejanj, ki bi na TheSoftware infrastrukturo naložile nesorazmerno veliko obremenitev. Vaša pravica do uporabe spletnega mesta, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ni prenosljiva.

OPRAVLJALNE PRAVICE

Vsebina, organizacija, grafika, oblikovanje, zbiranje, magnetna prevodnost, digitalna konverzija, programska oprema, storitve in druge zadeve, povezane z spletno stranjo, vsebino, tekmovanji in storitvami, so zaščitene z ustreznimi avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami in drugimi lastniškimi pravicami (vključno, vendar ne omejeno na, pravice intelektualne lastnine). Prepovedano je kopiranje, razširjanje, objavljanje ali prodaja katerega koli dela spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev. Sistematično pridobivanje materiala s spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev z avtomatiziranimi sredstvi ali katerokoli drugo obliko priprave ali zbiranja, neposredno ali posredno, zbirke, kompilacije, podatkovne zbirke ali imenika, brez pisnega dovoljenja podjetja TheSoftware je prepovedano. S pregledovanjem spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ne pridobite lastniških pravic do katere koli vsebine, dokumenta, programske opreme, storitev ali drugih materialov. Objava informacij ali materiala na spletni strani ali preko storitev, s strani podjetja TheSoftware ne pomeni odrekanje kakršni koli pravici do teh informacij in/ali materialov. Ime in logotip podjetja TheSoftware ter vsi povezani grafični elementi, ikone in storitvena imena so blagovne znamke podjetja TheSoftware. Vse druge blagovne znamke, ki se pojavljajo na spletni strani ali preko storitev, so last njihovih ustvarjalcev. Uporaba katere koli blagovne znamke brez izrecnega pisnega soglasja pristojnega lastnika je strogo prepovedana.

HIPERPOVEZAVA NA SPLETNO STRAN, SKUPNO OZNAČEVANJE, “VGRADNJA” IN/ALI SKLICEVANJE NA SPLETNO STRAN JE PREPOVEDANO

Razen če je izrecno pooblaščeno s strani TheSoftware, nobenemu ni dovoljeno hiperpovezati spletne strani ali delov te strani (vključno, vendar ne omejeno na logotipe, blagovne znamke, označevanje ali avtorski material) na njihovo spletno stran ali spletno prizorišče iz kakršnega koli razloga. Poleg tega je strogo prepovedano “vgraditi” spletno stran in/ali sklicevati na Uniformni vir identifikatorja (“URL”) spletne strani v kakršni koli komercialni ali neprofitni medijski vsebini brez predhodnega, izrecnega in pisnega dovoljenja podjetja TheSoftware. Izrecno se strinjate sodelovati s spletno stranjo, da odstranite ali prenehate uporabljati takšno vsebino ali dejavnost. S tem priznavate, da ste odgovorni za vse škode, ki so povezane s tem.

UREJANJE, IZBRIS IN SPREMINJANJE

V izključni presoji si pridržujemo pravico, da uredimo in/ali izbrišemo katere koli dokumente, informacije ali drugo vsebino, ki se pojavlja na spletni strani.

IZJAVA O OPOZORILU ZA ŠKODO, POVZROČENO Z PRENOSI

Obiskovalci prenašajo podatke iz spletne strani na lastno odgovornost. Programska oprema ne zagotavlja, da so takšni prenosi brez okvarjenih računalniških kod, vključno z virusi in črvi.

IZPOSOJA

Strinjate se, da boste nadomestili in zavarovali TheSoftware, vsakega od njihovih staršev, podružnic in povezanih družb ter vsakega od njihovih članov, uradnikov, direktorjev, zaposlenih, agentov, so-branderjev in/ali drugih partnerjev, vse te osebe opravičene v primeru kakršnih koli zahtevkov, stroškov (vključno z razumnimi pravnimi stroški), škod, tožb, stroškov, zahtev in/ali sodb kakršnih koli vrst, ki jih vloži katera koli tretja oseba zaradi vaše uporabe spletnega mesta, storitev, vsebine in/ali vstopa v katerikoli tekmovanje; (b) vašega kršenja sporazuma; in/ali (c) vašega kršenja pravic druge fizične osebe in/ali pravnega subjekta. Določbe tega odstavka so v korist TheSoftware, vsakega od njihovih staršev, podružnic in/ali povezanih družb, ter vsakega od njihovih uradnikov, direktorjev, članov, zaposlenih, agentov, delničarjev, licencodajalcev, dobaviteljev in/ali odvetnikov. Vsaka od teh oseb ima pravico, da te določbe neposredno uveljavlja in izvršuje v vašem imenu.

Spletna mesta tretjih oseb

Spletno mesto lahko zagotavlja povezave do drugih internetnih spletnih mest in/ali vas napoti k drugim internetnim spletnim mestom in/ali virom, vključno, vendar ne omejeno na tista, ki so v lasti in delujejo s strani tretjih ponudnikov. Ker programska oprema nima nadzora nad takšnimi spletnimi mesti tretjih oseb in/ali viri, tukaj izjavljate in se strinjate, da programska oprema ni odgovorna za razpoložljivost takšnih spletnih mest tretjih oseb in/ali virov. Poleg tega programska oprema ne podpira in ni odgovorna ali odgovorna za nobene pogoje, politike zasebnosti, vsebine, oglaševanje, storitve, izdelke in/ali druge materiale na takšnih spletnih mestih tretjih oseb ali pri razpoložljivih virih, ali za morebitne škode in/ali izgube, ki izhajajo iz tega.

IZJAVA O ZASEBNOSTI/VISITOR INFORMACIJE

Uporaba spletne strani in vseh komentarjev, povratnih informacij, informacij o registraciji in/ali gradiv, ki jih pošljete preko spletne strani ali v zvezi z njo, podleže naši Izjavi o zasebnosti. Pridržujemo si pravico uporabe vseh informacij glede vaše uporabe spletne strani in vseh osebno prepoznavnih informacij, ki jih posredujete, skladno z določili naše Izjave o zasebnosti. Za ogled naše Izjave o zasebnosti, kliknite tukaj.

Vsak poskus posameznika, ne glede na to, ali je stranka TheSoftware ali ne, da bi poškodoval, uničil, posegal, vandaliziral ali kako drugače vplival na delovanje spletnega mesta, predstavlja kršitev kazenskega in civilnega prava, in TheSoftware bo vztrajno uveljavljal vsa pravna sredstva v zvezi s tem zoper vsakega kršitelja posameznika ali pravne osebe v največji možni meri, dovoljeni z zakonom in pravičnostjo.