Vilkår

OMFANG OG ENDRING AV AVTALEN

Du godtar vilkårene og betingelsene som er angitt i Avtalen med hensyn til din bruk av nettsiden. Avtalen utgjør hele og eneste avtale mellom deg og The Software med hensyn til din bruk av nettsiden og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, representasjoner, garantier og/eller forståelser med hensyn til nettsiden. Vi kan endre Avtalen fra tid til annen etter eget skjønn, uten spesifikk varsel til deg. Den nyeste Avtalen vil bli lagt ut på nettsiden, og du bør gjennomgå Avtalen før du bruker nettsiden. Ved fortsatt bruk av nettsiden og/eller tjenestene, godtar du herved å overholde alle vilkårene og betingelsene som er angitt i Avtalen som gjelder på det tidspunktet. Du bør derfor jevnlig sjekke denne siden for oppdateringer og/eller endringer.

KRAV

Nettstedet og tjenestene er kun tilgjengelige for enkeltpersoner som kan inngå juridisk bindende avtaler i henhold til gjeldende lov. Nettstedet og tjenestene er ikke ment for bruk av enkeltpersoner under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tillatelse til å bruke og/eller få tilgang til nettstedet og/eller tjenestene.

BESKRIVELSE AV TJENESTENE

Leverandørtjenester

Ved å fullføre de gjeldende innkjøpsskjemaene kan du skaffe deg eller forsøke å skaffe deg visse produkter og/eller tjenester fra nettstedet. Produktene og/eller tjenestene som er vist på nettstedet kan inneholde beskrivelser som er gitt direkte av produsentene eller distributørene av slike varer fra tredjepartsleverandørene. TheSoftware representerer ikke eller garanterer at beskrivelsene av slike varer er nøyaktige eller komplette. Du forstår og samtykker i at TheSoftware ikke er ansvarlig eller erstatningspliktig på noen som helst måte for din manglende evne til å skaffe deg produkter og/eller tjenester fra nettstedet eller for enhver tvist med selgeren, distributøren og sluttbrukerne av produktet. Du forstår og samtykker i at TheSoftware ikke skal være erstatningspliktig overfor deg eller noen tredjepart for krav i forbindelse med noen av produktene og/eller tjenestene som tilbys på nettstedet.

KONKURRANSER

Fra tid til annen tilbyr TheSoftware promoteringstilbud og andre premier via konkurranser. Ved å gi riktig og nøyaktig informasjon i forbindelse med den aktuelle konkurranseregistreringsskjemaet, og ved å godta de offisielle konkurransereglene som gjelder for hver enkelt konkurranse, kan du delta for å få en sjanse til å vinne de promoteringstilbudene som tilbys gjennom hver konkurranse. For å delta i konkurransene som vises på nettsiden, må du først fullføre det aktuelle påmeldingsskjemaet. Du samtykker i å gi riktige, nøyaktige, oppdaterte og fullstendige konkurranseregistreringsdata. TheSoftware har rett til å avvise alle konkurranseregistreringsdata hvor det blir fastslått, etter TheSoftwares enestående og eksklusive skjønn, at: (i) du bryter med noen del av avtalen; og/eller (ii) konkurranseregistreringsdataene du har gitt, er ufullstendige, svindelaktige, duplikater eller på annen måte uakseptable. TheSoftware kan når som helst endre kriteriene for registreringsdataene, etter eget skjønn.

LISENSTILDELING

Som bruker av nettsiden, blir du tildelt en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallelig og begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettsiden, innholdet og tilknyttede materialer i samsvar med avtalen. TheSoftware kan avslutte denne lisensen når som helst av hvilken som helst årsak. Du kan bruke nettsiden og innholdet på én datamaskin til din personlige, ikke-kommersielle bruk. Ingen del av nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester kan reproduseres i noen form eller bli innlemmet i noen informasjonssøkesystemer, elektronisk eller mekanisk. Du kan ikke bruke, kopiere, etterligne, klone, leie ut, leie ut, selge, modifisere, dekompilere, demontere, reversere ingeniør eller overføre nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester eller noen del av det. TheSoftware forbeholder alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i avtalen. Du kan ikke bruke noen enhet, programvare eller rutine for å forstyrre eller forsøke å forstyrre nettsidens korrekte funksjon. Du kan ikke utføre handlinger som legger en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på TheSoftwares infrastruktur. Din rett til å bruke nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester er ikke overførbar.

EIERRETTIGHETER

Innholdet, organiseringen, grafikken, designet, kompileringen, magnetisk oversettelse, digital konvertering, programvare, tjenester og andre forhold knyttet til nettsiden, innholdet, konkurransene og tjenestene er beskyttet av gjeldende opphavsrettigheter, varemerker og andre eierrettigheter (inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter). Kopiering, viderefordeling, publisering eller salg av noe del av nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene er strengt forbudt. Systematisk henting av materiale fra nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene ved hjelp av automatiserte midler eller noen annen form for skraping eller dataekstraksjon for å opprette eller sammenstille, direkte eller indirekte, en samling, kompilering, database eller register uten skriftlig tillatelse fra TheSoftware er forbudt. Du erhverver ikke eierskapsrettigheter til noe innhold, dokument, programvare, tjenester eller andre materialer som vises på eller gjennom nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene. Innlegging av informasjon eller materiale på nettsiden, eller gjennom tjenestene, fra TheSoftware utgjør ikke en frafall av noen rettigheter til slik informasjon og/eller slike materialer. Navnet og logoen til TheSoftware, og alle tilknyttede grafikker, ikoner og tjenestenavn, er varemerker til TheSoftware. Alle andre varemerker som vises på nettsiden eller gjennom tjenestene, tilhører deres respektive eiere. Bruken av varemerket uten skriftlig samtykke fra den aktuelle eieren er strengt forbudt.

LENKING TIL NETTSTEDET, SAMBRUK, “FRAMING” OG/ELLER REFERERING AV NETTSTEDET ER FORBUDT

Med mindre det uttrykkelig er tillatt av TheSoftware, kan ingen opprette hyperlenker til Nettstedet, eller deler av det (inkludert, men ikke begrenset til, logoer, varemerker, merkevarebygging eller opphavsrettslig materiale), til deres eget nettsted eller nettlokasjon av noen som helst årsak. Videre er det strengt forbudt å ”frame” Nettstedet og/eller referere Uniform Resource Locator (”URL”) til Nettstedet i noen kommersiell eller ikke-kommersiell medie uten tidligere, uttrykkelig skriftlig tillatelse fra TheSoftware. Du samtykker spesifikt i å samarbeide med Nettstedet for å fjerne eller avslutte, etter behov, slik innhold eller aktivitet. Du erkjenner herved at du vil være ansvarlig for alle påførte skader.

REDIGERING, SLETTER OG MODIFISERING

Vi reserverer oss retten til å redigere og/eller slette alle dokumenter, informasjon eller annet innhold som vises på nettsiden.

ANSVARSBEGRENSNING FOR SKADER FORÅRSAKET AV NEDLASTINGER

Besøkende laster ned informasjon fra nettsiden på eget ansvar. TheSoftware gir ingen garanti for at slike nedlastinger er fri for ødeleggende datavirus, herunder, men ikke begrenset til, virus og ormer.

SKADESLØSHOLDELSE

Du samtykker i å holde TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og tilknyttede selskaper, samt hver av deres respektive medlemmer, offiserer, direktører, ansatte, agenter, co-branders og/eller andre samarbeidspartnere, skadesløse mot ethvert krav, utgifter (inkludert rimelige advokatutgifter), skader, søksmål, kostnader, krav og/eller dommer av hvilken som helst art, fremsatt av en tredjepart på grunn av eller i forbindelse med: (a) din bruk av nettstedet, tjenestene, innholdet og/eller deltakelse i en hvilken som helst konkurranse; (b) ditt brudd på avtalen; og/eller (c) din krenkelse av en annen persons og/eller selskapsrettigheter. Bestemmelsene i denne paragrafen er til fordel for TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper, samt hver av deres respektive offiserer, direktører, medlemmer, ansatte, agenter, aksjeeiere, lisensgivere, leverandører og/eller advokater. Hver av disse enkeltpersonene og selskapene har rett til å påberope seg og håndheve disse bestemmelsene direkte mot deg på egne vegne.

TREDJEPARTSNETTSTEDER

Nettstedet kan inneholde lenker til og/eller henvise deg til andre Internett-nettsteder og/eller ressurser, inkludert, men ikke begrenset til, de som eies og drives av tredjepartsleverandører. Siden TheSoftware ikke har kontroll over slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser, erkjenner og godtar du at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser. Videre godtar du at TheSoftware ikke støtter, og er ikke ansvarlig eller erstatningspliktig for, vilkår og betingelser, personvernregler, innhold, annonsering, tjenester, produkter og/eller annet materiale på eller tilgjengelig fra slike tredjepartsnettsteder eller ressurser, eller for eventuelle skader og/eller tap som oppstår derfra.

PERSONVERNERKLÆRING / BESØKERINFORMASJON

Bruk av nettsiden, og all tilbakemelding, informasjon, registreringsdata og/eller materiale som du sender gjennom eller i forbindelse med nettsiden, er underlagt vår personvernerklæring. Vi forbeholder oss retten til å bruke all informasjon om din bruk av nettsiden og all annen personlig identifiserbar informasjon som du gir oss, i samsvar med vilkårene i vår personvernerklæring. For å se vår personvernerklæring, vennligst klikk her.

Enhver forsøk fra en person, uavhengig av om de er en TheSoftware-kunde eller ikke, på å skade, ødelegge, manipulere, vandalisere og/eller på annen måte forstyrre nettstedets drift, utgjør et brudd på strafferettslig og sivilrettslig lov, og TheSoftware vil nøye forfølge ethvert tiltak i denne sammenheng mot enhver person eller enhet som forbrøt seg, til det fulle omfang tillatt av loven og rettferdigheten.