Ehdot

SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA JA MUUTOKSET

Hyväksyt Ehdot ja edellytykset, jotka on esitetty Sopimuksessa koskien verkkosivuston käyttöäsi. Sopimus muodostaa ainoan ja kattavan sopimuksen sinun ja The Softwaren välillä koskien verkkosivuston käyttöäsi ja korvaa kaikki aiemmat tai samanaikaiset sopimukset, edustukset, takuut ja/tai ymmärrykset verkkosivustoon liittyen. Voimme muuttaa Sopimusta ajoittain yksinomaisessa harkinnassamme ilman erillistä ilmoitusta sinulle. Viimeisin Sopimus julkaistaan verkkosivustolla, ja sinun tulee tarkastaa Sopimus ennen verkkosivuston käyttöä. Jatkamalla verkkosivuston ja/tai palveluiden käyttöä hyväksyt sitoutuvasi kaikkiin kyseisen ajankohdan Sopimuksen ehtoihin ja edellytyksiin. Tästä syystä sinun tulisi säännöllisesti tarkistaa tämä sivu päivitysten tai muutosten varalta.

VAATIMUKSET

Verkkosivusto ja palvelut ovat saatavilla vain sellaisille henkilöille, jotka voivat tehdä oikeudellisesti sitovia sopimuksia sovellettavan lain mukaan. Verkkosivusto ja palvelut eivät ole tarkoitettu alle 18-vuotiaille henkilöille. Jos olet alle 18-vuotias, et saa lupaa käyttää tai päästä käsiksi verkkosivustoon tai palveluihin.

PALVELUIDEN KUVAUS

Myyjän palvelut

Täyttämällä sovellettavat ostotilauslomakkeet voit hankkia tai yrittää hankkia tietyt tuotteet ja/tai palvelut Verkkosivustolta. Verkkosivustolla esillä olevat tuotteet ja/tai palvelut voivat sisältää kuvauksia, jotka on suoraan toimittanut kyseisten tuotteiden kolmannen osapuolen valmistajat tai jakelijat. Ohjelmistolla ei ole edustaja tai takuumies kuvailujen tarkkuudesta tai täydellisyydestä. Ymmärrät ja hyväksyt, että ohjelmisto ei ole millään tavalla vastuussa tai vastuussa kyvyttömyydestäsi hankkia tuotteita ja/tai palveluja Verkkosivustolta tai mistään riidasta tuotteen myyjän, jakelijan ja loppukäyttäjän kuluttajien kanssa. Ymmärrät ja hyväksyt, että ohjelmisto ei ole vastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle vaatimuksista, jotka liittyvät Verkkosivustolla tarjottuihin tuotteisiin ja/tai palveluihin.

KILPAILUT

Ajan myötä TheSoftware tarjoaa promootiovoittoja ja muita palkintoja kilpailujen kautta. Tarjoamalla totuudenmukaista ja tarkkaa tietoa liittyen kyseiseen kilpailun rekisteröintilomakkeeseen ja hyväksymällä kunkin kilpailun viralliset säännöt, voit osallistua mahdollisuudesta voittaa kyseisen kilpailun tarjoamia promootiovoittoja. Osallistuaksesi sivustolla esiintyviin kilpailuihin, sinun on ensin täytettävä asianmukainen osallistumislomake. Suostut toimittamaan totuudenmukaista, tarkkaa, ajantasaista ja täydellistä kilpailun rekisteröintitietoa. TheSoftwarella on oikeus hylätä mikä tahansa kilpailun rekisteröintitieto, jos TheSoftwaren yksinomaisen harkintavallan mukaan on todettu, että: (i) rikot jotakin tämän sopimuksen osaa; ja/tai (ii) toimittamasi kilpailun rekisteröintitieto on puutteellinen, vilpillinen, kaksoiskappale tai muuten hyväksymätön. TheSoftware voi milloin tahansa muuttaa rekisteröintitietojen kriteerejä oman harkintansa mukaan.

LISENSSISOPIMUS

Käyttäjänä sinulla on ei-yksinomainen, siirrettävissä olematon, muutettavissa oleva ja rajoitettu lupa käyttää verkkosivustoa, sisältöä ja niihin liittyvää materiaalia Sopimuksen mukaisesti. Ohjelmisto voi milloin tahansa ja mistä tahansa syystä lopettaa tämän lisenssin voimassaolon. Voit käyttää verkkosivustoa ja sisältöä yhdellä tietokoneella omiin henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiisi. Verkkosivuston, sisällön, kilpailujen ja/tai palvelujen osaa ei saa toistaa millään tavalla tai sisällyttää mihinkään tiedonhakujärjestelmään, elektroniseen tai mekaaniseen. Et saa käyttää, kopioida, jäljitellä, kloonata, vuokrata, vuokrata uudelleen, myydä, muokata, purkaa, purkaa osiin, kääntää suunnittelua, siirtää verkkosivustoa, sisältöä, kilpailuja ja/tai palveluja tai niiden osaa. Ohjelmisto varaa kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä Sopimuksessa. Et saa käyttää mitään laitetta, ohjelmistoa tai rutiinia häiritsemään tai yrittämään häiritä verkkosivuston asianmukaista toimintaa. Et saa ryhtyä toimiin, jotka aiheuttavat kohtuuttoman tai suhteettoman suuren kuormituksen Ohjelmiston infrastruktuurille. Sinun oikeutesi käyttää verkkosivustoa, sisältöä, kilpailuja ja/tai palveluja ei ole siirrettävissä.

OMAISUUSOIKEUDET

Verkkosivustoon, sisältöön, kilpailuihin ja palveluihin liittyvä sisältö, järjestely, grafiikka, suunnittelu, kokoelma, magneettinen käännös, digitaalinen konversio, ohjelmisto, palvelut ja muut asiaan liittyvät asiat ovat suojattuja soveltuvien tekijänoikeuksien, tavaramerkkien ja muiden omistusoikeuksien (mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, immateriaalioikeudet). Verkkosivuston, sisällön, kilpailujen ja/tai palveluiden minkä tahansa osan kopioiminen, uudelleenjakeleminen, julkaiseminen tai myynti on ehdottomasti kiellettyä. Verkkosivuston, sisällön, kilpailujen ja/tai palveluiden materiaalin järjestelmällinen noutaminen automaattisesti tai millä tahansa muulla tahansa tavalla raapimalla tai tietojen keräämistä varten, suoraan tai epäsuorasti, kokoelman, kokoelman, tietokannan tai hakemiston luominen ilman kirjallista lupaa TheSoftwareltä on kielletty. Et hanki omistusoikeuksia mihinkään sisältöön, asiakirjaan, ohjelmistoon, palveluihin tai muihin tarkasteltuihin materiaaleihin Verkkosivustolla, sisällössä, kilpailuissa ja/tai palveluissa. Verkkosivustolle tai palveluiden kautta TheSoftwaren toimesta julkaistujen tietojen tai materiaalien julkaiseminen ei merkitse luopumista mistään oikeudesta tällaisessa tiedossa ja/tai materiaaleissa. TheSoftware-nimi ja logo sekä kaikki siihen liittyvät grafiikat, kuvakkeet ja palvelunimet ovat TheSoftwaren tavaramerkkejä. Kaikki muut Verkkosivustolla tai palveluiden kautta esiintyvät tavaramerkit ovat niiden respectiivisten omistajien omaisuutta. Minkä tahansa tavaramerkin käyttö ilman asianomaisen omistajan nimenomaista kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.

HYPERLINKKAUSTA VERKKOSIVUSTOON, YHTEISBRÄNDÄYS, “FRAMING” JA/TAI VIITTAUKSET VERKKOSIVUSTOON OVAT KIELLETTYJÄ

Ellei TheSoftware ole nimenomaisesti antanut lupaa, kukaan ei saa tehdä hyperlinkkiä verkkosivustoon tai sen osiin (mukaan lukien mutta ei rajoittuen logot, tavaramerkit, brändit tai tekijänoikeusmateriaalit) omassa verkkosivustossaan tai digitaalisessa tilassa mistä tahansa syystä. Lisäksi verkkosivuston “kehykseksi” ja/tai viitata verkkosivuston yksilölliseen resurssitunnistimeen (URL) kaupallisessa tai ei-kaupallisessa mediassa ilman TheSoftwaren etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty. Suostut erityisesti auttamaan verkkosivustoa poistamaan tai lopettamaan kyseisen sisällön tai toiminnan tarvittaessa. Tunnustat täten olevasi vastuussa kaikista kyseiseen toimintaan liittyvistä vahingoista.

MUOKKAUS, POISTAMINEN JA MUUTTAMINEN

Pidätämme oikeuden yksinomaisessa harkinnassamme muokata ja/tai poistaa kaikki verkkosivustolla esiintyvät asiakirjat, tiedot tai muu sisältö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE AIHEUTUNEIDEN HAITTOJEN VUOKSI LATAUKSISTA

Kävijät lataavat tietoja Verkkosivustolta omalla vastuullaan. Ohjelmisto ei anna takuuta siitä, että tällaiset lataukset ovat vapaat vaurioittavista tietokonekoodeista, mukaan lukien mutta ei rajoittuen viruksia ja matoja.

KORVAUSVELVOLLISUUS

Suostut korvaamaan ja pidät TheSoftware:a, heidän vanhempiaan, tytäryhtiöitä ja yhteistyökumppaneitaan sekä heidän jäseniään, virkailijoitaan, johtajiaan, työntekijöitään, edustajiaan, yhteistyöbrändien omistajia ja/tai muita yhteistyökumppaneitaan vahingoittumattomina kaikista ja millaisistaan vaatimuksista, kuluista (mukaan lukien kohtuulliset asianajajien palkkiot), vahingoista, kanteista, kustannuksista, vaatimuksista ja/tai tuomioista, jotka on tehty jonkin kolmannen osapuolen toimesta johtuen tai liittyen: (a) verkkosivustojesi, palvelujesi, sisältöjesi ja/tai osallistumisesi mihin tahansa kilpailuun; (b) sopimuksen rikkomisestasi; ja/tai (c) toisen yksilön ja/tai tahon oikeuksien loukkaamisestasi. Tämän kappaleen määräykset ovat hyödyksi TheSoftware:lle, heidän vanhemmilleen, tytäryhtiöilleen ja/tai yhteistyökumppaneilleen sekä heidän vastaaville virkailijoilleen, johtajilleen, jäsenilleen, työntekijöilleen, edustajilleen, osakkeenomistajilleen, lisenssinantajilleen, toimittajilleen ja/tai asianajajilleen. Kullakin näistä yksilöistä ja tahoista on oikeus vaatia ja valvoa näitä määräyksiä suoraan sinua kohtaan omasta puolestaan.

KOLMANNEN OSAPUOLEN VERKKOSIVUSTOT

Verkkosivusto voi tarjota linkkejä ja/tai ohjata sinut muihin Internetin verkkosivustoihin ja/tai resursseihin, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, ne joita omistavat ja operoivat kolmannen osapuolen tarjoajat. Koska Ohjelmistolla ei ole valvontaa tällaisiin kolmannen osapuolen verkkosivustoihin ja/tai resursseihin, sinä täten myönnät ja hyväksyt, että Ohjelmisto ei ole vastuussa tällaisten kolmannen osapuolen verkkosivustojen ja/tai resurssien saatavuudesta. Lisäksi Ohjelmisto ei tue eikä ole vastuussa mistään ehtoista ja/tai menettelyistä, yksityisyyden suoja -käytännöistä, sisällöstä, mainoksista, palveluista, tuotteista ja/tai muista materiaaleista kyseisillä kolmannen osapuolen verkkosivustoilla tai resursseissa, tai mistään sieltä johtuvista vahingoista ja/tai menetyksistä.

TIETOSUOJAILMOITUS/KÄVIJÄTIETO

Verkkosivuston käyttö ja kaikki kommentit, palautteet, tiedot, rekisteröintitiedot ja/tai materiaalit, jotka lähetät verkkosivuston kautta tai yhteydessä siihen, ovat alaisia tietosuojailmoituksemme ehtojen mukaisesti. Pidätämme oikeuden käyttää kaikkia tietoja verkkosivuston käytöstäsi sekä kaikkia muita henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja, jotka olet meille antanut, tietosuojailmoituksemme ehtojen mukaisesti. Voit lukea tietosuojailmoituksemme napsauttamalla tästä.

Minkä tahansa yksittäisen henkilön, riippumatta siitä onko hän TheSoftware asiakas vai ei, pyrkimys vahingoittaa, tuhota, sotkea, vandalisoida ja/tai muuten häiritä verkkosivuston toimintaa on rikoslain ja siviilioikeuden rikkominen ja TheSoftware tulee tiukasti pyrkimään hakemaan kaikki mahdolliset oikeussuojakeinot tämän asian suhteen kaikkia loukkaavia yksilöitä tai tahoa vastaan lain sallimalla ja oikeudellisella tavalla.